ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κάποιοι υπάλληλοι είναι πιο ίσοι…

Κύριε διευθυντά
Υπάρχουν υπάλληλοι που δεν απαντούν ποτέ στα τηλέφωνα. Που μιλούν και φέρονται αγενώς στον πολίτη. Που αποφεύγουν την εργασία. Που, αν τους ανατεθεί, δεν τη διεκπεραιώνουν για πολλές ημέρες, ακόμα και για μήνες. Που είναι αδιάφοροι, απρόθυμοι, αγενείς και προκλητικοί.

Τέτοιοι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα δεν διατηρούν ούτε τον μισθό ούτε τη θέση τους.

Το άρθρο 4 του Συντάγματος ορίζει ότι οι Ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Με την έννοια ότι έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Είναι όμως;