ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αρχαία Ελληνικά και κλασικά λύκεια

Kύριε διευθυντά
Οι βάσεις του 2020 σε σχολές φιλολογίας και φιλοσοφίας με βαθμούς εισαγωγής 8.300 μόρια (Δημοκρίτειο) έως 9.825 (Ιωάννινα) επιβεβαιώνουν τη δραματική κατάσταση με τις στρατιές αγραμμάτων. Πώς είναι δυνατόν ο ανεπαρκής φιλόλογος να διδάξει; Οι κατά καιρούς προτάσεις των εκάστοτε υπ. Παιδείας απέχουν έτη φωτός από το όραμα του βαθυστόχαστου Παπανούτσου. Οταν τα ξένα πανεπιστήμια (Οξφόρδη) εδώ και δεκαετίες εκδίδουν τα συγγράμματα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και ιδρύουν πανεπιστημιακές έδρες για τα αρχαία ελληνικά, εμείς περιορίζουμε τις ώρες διδασκαλίας τους. Αυτό είχε ως συνέπεια να αυξηθεί η γλωσσική αφασία. Στο γυμνάσιο ενδείκνυται η υποχρεωτική διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο με μετάφραση. Oσον αφορά το λύκειο, τα αρχαία ελληνικά θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για όλες τις κατευθύνσεις στις πρώτες δύο τάξεις και επιλεγόμενο μάθημα μαζί και τα λατινικά για τους υποψηφίους θεωρητικών και ανθρωπιστικών σπουδών στη Γ΄ Λυκείου. Ενδείκνυται η επαναλειτουργία των κλασικών λυκείων. Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειώνονται με το αρχαίο κείμενο, να μαγεύονται από τη γοητεία και τη σοφία του. Οι ανωτέρω βάσεις στις Πανελλαδικές του 2020 απέδειξαν το ηροστράτειο ταλέντο και την πανσθενή μωρία του υπ. Παιδείας. Δάσκαλοι και καθηγητές θα πρέπει να αφυπνιστούν γιατί οι ευθύνες τους είναι ιστορικές.