ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Περί «διείσδυσης» στα Βαλκάνια

Κύριε διευθυντά
Το εμπεριστατωμένο δημοσίευμα του καθηγητή κυρίου Δημ. Καιρίδη στο φύλλο της «Καθημερινής» της Κυριακής μου δίνει το ερέθισμα να εκφράσω τη σκέψη ότι α) η από καιρού ελληνική οικονομική/επιχειρηματική «διείσδυση» στα Βαλκάνια δεν φαίνεται να μεταφράστηκε σε τυχόν προσδοκώμενα πολιτικά οφέλη, β) η επίσκεψη στο Κόσοβο του νυν ΥΠΕΞ ενέχει ίσως περισσότερη σημασία από το να φανεί «…ότι μπορεί να συνομιλεί με όλους…», δεδομένου ότι έχει προηγηθεί η πραγματοποίηση ανάλογων επισκέψεων στην Πρίστινα, γ) η ουσία της στάσης της Βουλγαρίας είναι γνωστή, με σαφήνεια και προς την πλευρά μας, και οι σχετικές ενστάσεις της έναντι της Βόρειας Μακεδονίας (την οποία η Σόφια είχε αναγνωρίσει πρώτη ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας») είχαν το πρώτον δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον προ… τριακονταετίας.