ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Βραχονησίδες και αιολικά πάρκα

Κύριε διευθυντά 
Εις επίρρωσιν των συντριπτικών επιχειρημάτων, τα οποία διετύπωσε ο κ. Ραφαήλ Μαϊόπουλος, τ. γεν. διευθυντής ΔΕΗ, στην πλήρως τεκμηριωμένη επιστολή του της 30/6/21, για τα πολλαπλά οφέλη της δημιουργίας αιολικών πάρκων σε 14 βραχονησίδες του Αιγαίου, επιθυμώ να προσθέσω και τα ακόλουθα: 

Είναι γνωστό ότι τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα ασκούνται και κατοχυρώνονται στην πράξη, όταν στις απομονωμένες νησίδες και βραχονησίδες υπάρχει δραστηριότητα οικονομική, αγροτική, κτηνοτροφική κ.λπ. Με βάση λοιπόν το διεθνές δίκαιο, είναι προφανές το εθνικό διακύβευμα που επιβάλλει τη δημιουργία των αιολικών πάρκων στα απομονωμένα αυτά τμήματα της ελληνικής επικράτειας.

Αν υλοποιηθούν αυτά τα έργα, θα ενισχυθεί αποτελεσματικά η άσκηση της εθνικής κυριαρχίας μας, στόχος εξαιρετικά σημαντικός, όταν από χρόνια η Τουρκία εγείρει αμφισβητήσεις και ανακηρύσσει γκρίζες ζώνες στον χώρο του Αιγαίου.

Είναι πράγματι απορίας άξιο με ποια κριτήρια ακυρώνονται από το ελληνικό κράτος τόσο πολυσήμαντα και εθνικώς ωφέλιμα έργα.

Αλλωστε διερωτάται εύλογα κανείς: Γιατί δεν εμπόδισε τη δημιουργία τόσων αιολικών πάρκων, που ήδη λειτουργούν σε όρη ή οροπέδια της χώρας, η πολύ πλουσιότερη ορνιθοπανίδα και άγρια ζωή των τόπων αυτών;