ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μετανάστες, άσυλο και απασχόληση

Κύριε διευθυντά
Ανάμεσα στα πολλά και δύσκολα προβλήματα πού το μεταναστευτικό έχει συσσωρεύσει στη χώρα μας, ξεχωρίζουν δύο διαπιστώσεις πού αφορούν μετανάστες με συλο, ανεξαρτήτως χ ρας προ λευσης. Η πρώτη αφορά τον αθλητισμό ΑΜΕΑ και την επιτυχημένη πορεία ένταξης τού Πακιστανού Ναντίμ Αχμάντ και τής Σύριας Νάντια Ισσα σέ αθλητικές οργανώσεις και δράσεις στο Βόλο και στην Αθήνα («Κ.» 13.7.21). Η δεύτερη αφορά συλλογική πρόταση των ιδιοκτητών Οίκων Ευγηρίας προς την κυβέρνηση να εκπαιδευτούν μετανάστες για να καλύψουν χρόνιες ελλείψεις προσωπικού στον κλάδο και να δοθούν οι απαραίτητες άδειες εργασίας και ασφαλιστικές καλύψεις με την προοπτική μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα μας {προταθηκε και μέσω της διαΝΕΟσις}.

Η φροντίδα και κοινωνική ένταξη αθλητών ΑΜΕΑ προβάλλει και δικαιώνει την μεταναστευτική πολιτική που εξασκείται γενικά στη χώρα μας, πολλές φορές άδηλα και φιλάνθρωπα από τοπικές κοινότητες. Η φροντίδα αυτή πρέπει να αναγνωριστεί και να ενισχυθεί από το κράτος.

Η υπεύθυνη πρόταση ενός επαγγελματικού κλάδου να προσλάβει και να εντάξει στους χώρους εργασίας του μετανάστες με άσυλο ανοίγει έναν ελπιδοφόρο δρόμο κοινωνικής συμπνοιας και παραγωγικής συνεργασίας. Χιλιάδες μεταν στες ήδη καταχρώνται τίς ολιγόμηνες άδειες ασύλου και διαβιούν λαθραία στα αστικά γκέτο των πόλεών μας. Καιρός να τούς δοθεί μία (έστω περιορισμένη, έστω δοκιμαστική) διέξοδος νόμιμης εργασίας. 

Ανάλογη διέξοδος εργασίας θα προσφερθεί σύντομα (αν δεν προσφέρεται ήδη) από τά προσχεδιασμένα πολλαπλά δημόσια έργα πού θα υλοποιήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τούς πακτωλούς κοινοτικών πόρων πού πρόσφατα εγκρίθηκαν από τίς Βρυξέλλες για την Ελλάδα.

Το μέγιστο μεταναστευτικό πρόβλημα τής χώρας μας προφανώς δεν αφορά τούς 15 στους 100 παράνομους μετανάστες πού δικαιούνται άσυλο και βέβαια το λαμβάνουν. Το πρόβλημα αφορα τούς 85 στους 100 μετανάστες πού δεν δικαιούνται άσυλο και πού παραμένουν παράνομα στην Ελλάδα, είτε επειδή επιστροφές μέσω Τουρκίας δεν εκτελούνται, είτε επειδή η ΕΕ δεν εφαρμόζει πολιτική ισομερούς καταμερισμού –ή και επειδή λαθραία κρύβονται ανάμεσά μας με διάφορους τρόπους.