ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ασφάλεια συστήματος, λιγνιτικές μονάδες

Κύριε διευθυντά
Αναφερόμενος στο άρθρο της κ. Χρύσας Λιάγγου στην «Καθημερινή» της 27/6/2021, θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής:

1. Η εσπευσμένη απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων από το δίκτυο υψηλής και υπερυψηλής τάσης της χώρας είναι άκαιρος και επιβλαβής τόσο για την ασφάλεια του συστήματος, όσο και για την οικονομική λειτουργία του.

2. Οι λιγνιτικές μονάδες χρησιμοποιούνται σαν μονάδες βάσης. Δηλαδή είναι υπό τάση όλο το 24ωρο εκτός εάν παρουσιάσουν κάποια βλάβη ή συντηρούνται. Οι μονάδες αερίου σαν μονάδες βάσης είναι πολύ ακριβότερες από τις λιγνιτικές και η καύσιμος ύλη είναι εισαγόμενη. Επιπλέον, οι μονάδες των ιδιωτών έχουν πολύ υψηλό οριακό κόστος, συνήθως απαγορευτικό για την οικονομική λειτουργία του δικτύου.

3.  Η συμβολή των ΑΠΕ στη λειτουργία του δικτύου είναι αμφιλεγόμενη. Πρώτον, η λειτουργία των ΑΠΕ εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, η δε αποδιδόμενη ισχύς είναι στοχαστικό μέγεθος (random). Υπερβολική δε έγχυση ενέργειας από αυτές μπορεί να είναι βλαπτική για την ευστάθεια του συστήματος.

4. Κατά τη γνώμη μου, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα στον ενεργειακό τομέα, η χρήση λιγνιτικών μονάδων είναι ακόμη απαραίτητη τόσο για την οικονομική λειτουργία του συστήματος (τιμή Mwh για τους βιομηχανικούς καταναλωτές και Kwh για τους οικιακούς), όσο και για τη στατική και μεταβατική ευστάθεια του εθνικού συστήματος Παραγωγής – Μεταφοράς Η.Ε.