ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Επιστρέφοντας τα πλαστικά

Κύριε διευθυντά
«Ανακύκλωση πλαστικών». Ακούγεται κάτι πολύ φιλόδοξο. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στις πλαστικές φιάλες κυρίως νερού μίας χρήσης που είναι πεντακάθαρες σε πολύ υψηλό ποσοστό.

Τι εμποδίζει την άμεση εφαρμογή ενός συστήματος εγγυοδοσίας επιστροφής τους ώστε τα πλαστικά να μη γεμίζουν τους πράσινους κάδους, τα ρείθρα των πεζοδρομίων και των Ε.Ο. Μια τιμή 15 ή 20 λεπτών για κάθε τεμάχιο πλαστικού θα είναι αρκετή εκτιμώ ώστε να επιστρέφονται οι φιάλες στα σημεία πώλησης. Η πολιτεία μας έχει αναφέρει πολλές φορές για την εφαρμογή του μέτρου (deposit refund system). Η «Καθημερινή» έχει δημοσιεύσει πλείστα όσα άρθρα συνεργατών δημοσιογράφων, ένα από αυτά του Γ. Λιάλιου (15.5.21).

Μελέτες για το θέμα έχουν εκπονηθεί και παραδοθεί από το 2020 στο ΥΠΕΝ και από τον Ιανουάριο του 2023 θα πρέπει να εφαρμοστούν πανελλαδικής εμβέλειας συστήματα επιστροφής. Η απορία είναι γιατί αυτές οι τεράστιες καθυστερήσεις και η έλλειψη πρωτοβουλιών και θέλησης θεραπείας του προβλήματος τουλάχιστον από τους μεγάλους διακινητές πλαστικών. Μικρές κινήσεις με μεγάλο αποτύπωμα θα πρέπει να εκκινήσουν ανεξάρτητα από τις αργόστροφες κινήσεις της πολιτείας.

Η επίλυση μικρών προβλημάτων δείχνει και τις δυνατότητες για την επίλυση των μεγάλων. Η «Καθημερινή» ας αναλάβει εκστρατεία για το θέμα, αξίζει τον κόπο.