ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ενα «καψόνι» πενταετούς διάρκειας

Kύριε διευθυντά
Θα ήθελα με την παρούσα επιστολή μου να καταγγείλω μια ανεξήγητη κωλυσιεργία του κρατικού μηχανισμού, και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την τελμάτωση των διαδικασιών που αποσκοπούν στη μετά την προηγηθείσα θετική εισήγηση του Δήμου Λαυρεωτικής προώθηση της πολεοδομικής μελέτης για μετατροπή μεριδίων γης σε οικόπεδα β΄ κατοικίας. 

Πρόκειται για την περιοχή Βγέθι Κερατέας όπου εγώ ομού μετ’ άλλων 228 μεριδιούχων είχαμε αγοράσει πριν από 17 χρόνια μία έκταση, καταβάλλοντες μάλιστα 38.000 ευρώ έκαστος για την απόκτηση ενός εκάστου εκ των μεριδίων, μέσω του Οικοδομικού Οργανισμού Μονίμων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (ΟΣΜΑΝ). 

Ως μας λένε οι αρμόδιοι του ΟΣΜΑΝ, η έκθεση βρίσκεται στα χέρια μιας και μόνον υπαλλήλου της νομαρχίας, η οποία όταν ερωτάται για την εξέλιξή της, απαντά ότι «την εξετάζει» ή ότι «δεν έχει κόσμο να τη βοηθήσει», ή ότι «έχει πολλή δουλειά» κ.τ.λ. Σε επανειλημμένα ραντεβού που έχουν ορισθεί προς συνάντησή της, για επεξήγηση των λόγων καθυστέρησης, η συγκεκριμένη υπάλληλος αποφεύγει συστηματικά να παρουσιασθεί ή γίνονται αναβολές κ.τ.λ. Και θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, για πόσο καιρό γίνεται αυτό; H απάντηση είναι για πέντε συναπτά έτη!
Κύριοι, θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Γ. Πατούλης δεν είναι γνώστης του θέματος. Πιστεύω στις καλές προθέσεις του. 

Γράφω αυτή την επιστολή, προκειμένου να κοινοποιηθεί η αγανάκτηση που νιώθω για τη συμπεριφορά της εν λόγω υπαλλήλου, ελπίζοντας ότι το παράπονό μου, που είναι και παράπονο άλλων 228 αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, θα βρει ευήκοα ώτα, και θα γίνει το αναμενόμενο, έστω και ύστερα από 5 έτη καθυστέρησης, δηλαδή να προωθηθεί η πολεοδομική μελέτη προς το αρμόδιο υπουργείο.