ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τα πολλά οφέλη της τηλεργασίας

Kύριε διευθυντά
Οπως προωθείται ο εμβολιασμός, με διαφημίσεις, επιβραβεύσεις, δράσεις, έτσι θα έπρεπε να προωθείται και η τηλεργασία. Σκεφθείτε τις ωφέλειες της τηλεργασίας:

Μείωση των ρύπων – επίτευξη στόχων κλιματικής αλλαγής.

Καθαρότερος αέρας – καλύτερη υγεία.

Λιγότερη κίνηση, λιγότερο άγχος, λιγότερα ατυχήματα, μειωμένες δαπάνες υγείας.

Περισσότερες θέσεις στάθμευσης, γρηγορότερες μετακινήσεις, αύξηση παραγωγικότητας.

Μείωση δαπανών καυσίμου και συντήρησης αυτοκινήτου, βελτίωση των οικογενειακών οικονομικών, βελτίωση της οικονομίας.

Μείωση συγχρωτισμού, ανάσχεση επιδημίας. Είμαι εμβολιασμένος, αλλά πιστεύω πως πρέπει να δούμε και άλλες δράσεις για να βελτιώσουμε τη ζωή μας.