ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Φαινόμενο θερμοκηπίου, οι βασικοί ένοχοι

Κύριε διευθυντά 
Εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου, η ατμόσφαιρα της Γης είχε μέση θερμοκρασία περίπου 15° C. 

Στις μέρες μας αυτό το φαινόμενο έγινε εντονότερο. Τα κυριότερα αέρια θερμοκηπίου είναι κατά σειράν οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, αλλά για την κλιματική αλλαγή ενοχοποιούνται μόνο τα δύο τελευταία. Το νερό, στις τρεις μορφές του, έχει ρόλο καθοριστικό για το κλίμα, είναι δυνατόν οι υδρατμοί να μην έχουν ευθύνη στην κλιματική αλλαγή; 

Οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα αυξάνονται περισσότερο από τα άλλα αέρια θερμοκηπίου. Γιατί: με τις καύσεις υδρογονανθράκων εκτός από διοξείδιο του άνθρακα παράγονται και υδρατμοί. Επιπλέον, με την αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας αυξάνονται η εξάτμιση και η ποσότητα των υδρατμών. Υπολογίζεται πως η αύξηση της μέγιστης ποσότητας των υδρατμών (υγρασίας) για άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1° C είναι περί το 0,1%, δεκαπλάσια της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα (από 0,03% σε 0,04% κατ’ όγκο), τα τελευταία 100 χρόνια. 

Η θερμότητα που ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα προκαλεί αύξηση της αναλογίας των υδρατμών και οι υδρατμοί, ως αέριο θερμοκηπίου, ανεβάζουν και άλλο τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Είναι πιθανό ότι η αύξηση της αναλογίας των υδρατμών στην ατμόσφαιρα εξηγεί την επιταχυνόμενη αλλαγή του κλίματος τα τελευταία χρόνια. 

Αναμένοντας χειρότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, θα χρειαστεί να αλλάξουμε: περιορισμός της περιττής έκλυσης θερμότητας, των καύσεων και της βαριάς βιομηχανίας, έλεγχος των δασικών πυρκαγιών. Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, το φυσικό αέριο και το υδρογόνο δεν είναι αθώα (ούτε βεβαίως η πυρηνική ενέργεια).