ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η περιπέτειά μου με τη σύνταξή μου 

Κύριε διευθυντά 
Τον Απρίλιο του 2014 υπέβαλα αίτηση συνταξιοδότησης που εκκαθαρίστηκε τρία χρόνια μετά. Στο ενδιάμεσο είχα επιστρέψει στην εργασία μου, οπότε φυσικά η σύνταξη κατεβλήθη μόνο για το μικρό διάστημα που δεν εργαζόμουν.

Την 1η Μαΐου 2019 (65 ετών πλέον) υπέβαλα ξανά αίτηση ελπίζοντας ότι θα προχωρούσε ταχύτατα, δεδομένου ότι ο φάκελός μου είχε ήδη μελετηθεί και εκκαθαριστεί. Τι φρούδα ελπίδα…

Από τότε ξεκίνησε ένας αγώνας για να επικοινωνήσω με τους αρμοδίους. Τον Δεκέμβριο του 2020 και μετά 16 (δεκαέξι!!!) emails, ο ΕΦΚΑ μου απάντησε ότι «αναμένουν διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την εφαρμογή υπολογισμού συντελεστή»…

Τον Μάιο του 2021 έστειλα email στον υπουργό κ. Χατζηδάκη γιατί σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ είχε διαβεβαιώσει ότι κάθε email απαντάται. Εστειλα επτά υπενθυμίσεις και τελικά στις 30 Αυγούστου το μήνυμά μου απλώς διαβιβάστηκε σε κάποια Διεύθυνση Συντάξεων και άλλους παραλήπτες από κάποιον «Διευθυντή του Γραφείου Υπουργού». Εκτοτε… σιωπή! Ολη η αλληλογραφία που αναφέρω είναι ανώνυμη και πουθενά δεν εμφανίζεται όνομα αρμοδίου, αν κι εγώ φυσικά επικοινωνώ επώνυμα.

Η καθυστέρηση της συνταξιοδότησής μου βεβαίως είναι απαράδεκτη, αλλά εξίσου εξοργιστική είναι η αδυναμία επικοινωνίας με κάθε αρμόδια αρχή. Θέλω δε να πιστεύω ότι ο κ. Χατζηδάκης δεν γνωρίζει πώς χειρίζεται το γραφείο του τα δίκαια αιτήματα των πολιτών. Είμαι φορολογούμενη, έχω καταβάλει τις εισφορές μου στο σύστημα επί 45 χρόνια και απαιτώ τα δικαιώματά μου.