ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αθήνα – Θεσσαλονίκη και γραπτά Πανελλαδικών

Κύριε διευθυντά
Κατά τον ομότιμο καθηγητή κ. Γιάννη Κουτεντάκη, τακτικό επιστολογράφο της «Καθημερινής», σε επιστολή του που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021, «…το δίδυμο Αθήνας – Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει πάνω από το 63% του πληθυσμού της χώρας…». Eντούτοις, κατά την Ελληνική Στατιστική Αρχή και το σχετικό δελτίο Τύπου της, μόλις το 45,2% του πληθυσμού της Ελλάδος διέμενε μονίμως στο δίδυμο Αττικής – Θεσσαλονίκης την 1η Ιανουαρίου 2020. 

Συνεπώς, αν πιστεύσει κανείς την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το ποσοστό των αριστούχων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις από σχολεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, που έχει υπολογίσει ο κ. Κουτεντάκης στο 42%, δεν υπολείπεται και τόσο του ποσοστού 45,2% του πληθυσμού Αττικής και Θεσσαλονίκης στον συνολικό πληθυσμό. 

Δεν αποκλείεται η φαινομένη ως οριακώς καλυτέρα επίδοσις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των υποψηφίων από σχολεία της περιφερείας να οφείλεται στην πολλαχόθεν μαρτυρουμένη χαλαρωτέρα επιτήρηση στις, κατά τα άλλα, αδιάβλητες εξετάσεις στην περιφέρεια. Για παράδειγμα, οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα σε ακριτικό νησί όταν ανακοινώθηκε ότι ο λυκειάρχης, ο οποίος, ως μη εντόπιος, επέμενε στην αυστηρά επιτήρηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, επρόκειτο να μετακινηθεί σε λύκειο στην ηπειρωτική Ελλάδα… 

Υπάρχει δε και το ζήτημα της βαθμολογήσεως των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι διορθωτές μπορεί να μη γνωρίζουν τα ονόματα των υποψηφίων, γνωρίζουν, όμως, από ποιαν περιφέρεια και, χονδρικώς, από ποια σχολεία προέρχονται τα γραπτά που βαθμολογούν. Και εδώ υπάρχουν παράπονα διακριτικής βαθμολογήσεως εις βάρος των υποψηφίων από τας Αθήνας και την Θεσσαλονίκην, και δη των υποψηφίων από ιδιωτικά σχολεία, όταν τα γραπτά βαθμολογούνται στην περιφέρεια. Φθόνος, μειονεκτικότης, επαρχιωτισμός, τοπικιστική «αλληλεγγύη», «κοινωνικός ακτιβισμός»; Ποιος ξέρει; 

Τέλος, σοβαρό είναι και το ζήτημα των εσχάτως πολλαπλασιασθέντων, προφορικώς εξεταζομένων, πολλών προσχηματικώς και μόνον δυσλεκτικών, μεταξύ των οποίων υπάρχουν, κατά τα φαινόμενα, και δυσαναλόγως πολλοί αριστούχοι. 

Διστάζω να δεχθώ τους ισχυρισμούς του κ. Κουτεντάκη και για έναν ακόμη λόγο. Τη 2α Νοεμβρίου 2021, το ποσοστό των εμβολιασμένων στον πληθυσμό στας Αθήνας και την Θεσσαλονίκην ήταν 66%, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ήταν 58%. Αριστεία και άρνηση της επιστήμης, αριστεία και ψεκασμός, ελπίζω, δεν συμβαδίζουν. Αν συμβαδίζουν, ζήτω που καήκαμε…