ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι δείκτες αξιολόγησης των υπηρεσιών Υγείας

Κύριε διευθυντά
Η πληροφορία που δημοσιεύθηκε στην κυριακάτικη «Καθημερινή» τής 31/10, ότι τον επόμενο μήνα ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία «αναμένεται να ξεκινήσει την αποτύπωση της κλινικής αποτελεσματικότητας σε πέντε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία», είναι καλοδεχούμενη. Αναμένεται ότι αυτή η αποτύπωση θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε επιτέλους και οι Ελληνες να γνωρίζουμε ποιες μονάδες υγείας παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Γεγονός που αποτελεί κατάκτηση των κοινωνιών σε όλες τις προηγμένες χώρες. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Κ», «οι δείκτες που έχουν επιλεγεί σε πρώτη φάση» για αποτύπωση, αφορούν μόνον την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο τα νοσοκομεία δεν παρέχουν μόνον υπηρεσίες υγείας. Παρέχουν και εκπαίδευση σε υγειονομικό προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό. Και αποτελούν κέντρα διεξαγωγής έρευνας, κλινικής, πειραματικής και βασικής. Θα ήταν λοιπόν ευχής έργον να περιληφθούν μεταξύ των νοσοκομειακών δεικτών που θα διερευνηθούν, η εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και η διεξαγωγή έρευνας.