ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πώς θα «τρέξει» η Δικαιοσύνη

Κύριε διευθυντά
Επί πολλά χρόνια αναγγέλλονται και λαμβάνονται μέτρα επιταχύνσεως της απονομής της δικαιοσύνης, τα οποία έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά γιατί παραβλέπεται η βασική αιτία της βραδύτητας: Η έλλειψη προσωπικού. Οταν η αναλογία μεταξύ του αριθμού δικαστών, εισαγγελέων και υπαλλήλων της γραμματείας και του αριθμού των υποθέσεων είναι τεράστια, κανένα μέτρο δεν θα έχει αποτελέσματα όσο δεν θα υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός προσωπικού για να εργασθεί. 

Το βασικό μέτρο που θα έχει αποτέλεσμα είναι η γενναία αύξηση του αριθμού των δικαστών και των εισαγγελικών λειτουργών και των υπαλλήλων της γραμματείας. Αυτό θα επιτρέψει να συνεχίζονται οι δίκες όλη την ημέρα με δεύτερη ομάδα δικαστών, εισαγγελέων και γραμματέων και να μην τελειώνει η δικάσιμος λόγω συμπληρώσεως του ωραρίου, όπως γίνεται σήμερα, και να συζητούνται περισσότερες πολιτικές υποθέσεις σε κάθε δικάσιμο, αφού θα υπάρχουν περισσότεροι δικαστές για να τις χρεωθούν. Είναι γνωστές οι συνθήκες αυστηρότητας, αντικειμενικότητας και γενικά επιμέλειας και προσοχής με τις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις υποψηφίων δικαστών και εισαγγελικών λειτουργών, ώστε να μην υπάρχει φόβος από την είσοδο μεγάλου αριθμού λειτουργών στο σώμα της Δικαιοσύνης.