ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Εις τον τύπον των ήλων για τους δύσπιστους

Κύριε διευθυντά
Στο άκρως ενδιαφέρον κείμενο του κ. Γιώργου Κουντούρη, νομικού συμβούλου της ΕΛ.ΑΣ., με τίτλο «Επί τον τύπον των ήλων» (Αποψη, 27/10/21), θα ήθελα να αναφερθώ στην ορθή διατύπωση της φράσης, βάσει της ευαγγελικής περικοπής, «Εις τον τύπον των ήλων». Τύποι των ήλων είναι τα αποτυπώματα των καρφιών στο σώμα του σταυρωθέντος Χριστού· ήλος (ο) = καρφί, ηλόω-ώ = καρφώνω, προσήλωση και απο-καθήλωση, «ήλοις προσηλώθη Νυμφίος της Εκκλησίας», στο τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής. Η φράση ειπώθηκε από τον Θωμά, έναν από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού Χριστού, στους λοιπούς Αποστόλους, όταν του ανήγγειλαν ότι είδαν τον Χριστό, που τους φανερώθηκε μετά τη σταύρωση και την ταφή του. Ο δε είπεν αυτοίς: «Εάν μη ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω» (Ιωάν. Κ, 25). Ο αναστάς Κύριος εμφανίζεται στον δύσπιστο Θωμά λέγοντας: «Και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός» (Ιωάν. Κ, 27). Το περιστατικό έμεινε ιστορικό ως «η ψηλάφησις του Θωμά» (Ιωάν. Κ, 24-29) και η Εκκλησία το εορτάζει την πρώτη Κυριακή, μετά το Πάσχα, Αντίπασχα, Κυριακή του Θωμά.

Η περίφημη αυτή φράση χρησιμοποιείται σήμερα για ανθρώπους δύσπιστους, οι οποίοι, για να αποδεχθούν και να πιστεύσουν σε κάτι, θέλουν απτές αποδείξεις.