ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι μαθητές να έχουν λόγο στην αξιολόγηση

Κύριε διευθυντά
Τις τελευταίες μέρες, πολλοί επιστολογράφοι σας σχολιάζουν την πρόταση του κ. Στέφανου Μάνου σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αλλοι είναι υπέρ και άλλοι είναι κατά. Το περίεργο είναι ότι όλοι μιλούν για την αξιολόγηση των λυκείων και την τρίτη τάξη λυκείου και όχι για την άμεση αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Κανείς τους δεν έχει μια ολοκληρωμένη εφαρμόσιμη εναλλακτική πρόταση. Εμείς, στην ιδιωτική εκπαίδευση, όσοι από εμάς ασχολήθηκαν με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες, στηρίζουμε την αξιολόγηση στους στίχους του Σαββόπουλου «Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα».

Η προετοιμασία γίνεται με τη σύνταξη 30-40 ερωτημάτων, ανάλογα με τη βαθμίδα των μαθητών. Με αυτά τα ερωτήματα καλύπτεται κάθε πτυχή για τον «δάσκαλο», από την προσωπικότητα μέχρι τη συμπεριφορά στην τάξη και τον τρόπο της διδασκαλίας του. Τα ερωτήματα αυτά καταγράφονται σε ένα φύλλο του excel, με δυνατότητα των μαθητών να αξιολογήσουν τον «δάσκαλό» τους, για κάθε ένα από τα ερωτήματα, με τον βαθμό από 6 έως 10 (6=μέτριος, 7=σχεδόν καλός, 8=καλός, 9= πολύ καλός, 10= άριστος).

Ο διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας ή ο σύμβουλος, χωρίς καμία προειδοποίηση, μπαίνει στην τάξη ή στο τμήμα (φεύγει ο αξιολογούμενος) και μοιράζει τα ερωτήματα στους μαθητές, οι οποίοι γράφουν το όνομα του «δασκάλου» τους που θα αξιολογήσουν – βαθμολογήσουν. Λίγα λόγια για τη σοβαρότητα της δουλειάς. Διαβάζει ο διευθυντής το ερώτημα και αυθόρμητα οι μαθητές τσεκάρουν έναν από τους αριθμούς και ύστερα από περίπου 5 δευτερόλεπτα, διαβάζει αμέσως το επόμενο, χωρίς να επιτρέπεται οι μαθητές να αλλάζουν μεταξύ τους βλέμματα ή ψιθύρους, με την ποινή της ακύρωσης της δικής τους αξιολόγησης.

Η διάρκεια της διαδικασίας είναι από 15-20 λεπτά. Για να είναι, όσο γίνεται, πιο αξιόπιστη η αξιολόγηση, πρέπει να έχουμε τις απόψεις τριών, τουλάχιστον, τμημάτων ή τάξεων στις οποίες διδάσκει ο αξιολογούμενος.

Τώρα, αρχίζει η επεξεργασία και η πραγματική δουλειά. Βγαίνει ο μέσος όρος όλων των ερωτήσεων. Επίσης των τριών τμημάτων.

Εχουμε μια καθαρή εικόνα του αξιολογηθέντος. Το αποτέλεσμα είναι εμπιστευτικό. Καλείται ο αξιολογηθείς, και λαμβάνει γνώση του αποτελέσματος. Του γίνεται σύσταση, αν χρειάζεται, τι πρέπει να προσέξει ή να βελτιώσει.

Κανείς δεν αμφισβητεί αυτό το αποτέλεσμα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Αρκεί να βρεθούν πρόθυμοι προϊστάμενοι και αποφασισμένοι να κάνουν σοβαρά τη διαδικασία και με όρεξη να επεξεργαστούν τα φύλλα του excel, που θα συγκεντρώσουν.

Η καλύτερη χρονική περίοδος για την αξιολόγηση είναι αφού τελειώσει το πρώτο εξάμηνο ή τετράμηνο του σχολικού έτους.