ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η παραπαιδεία και η αξιολόγηση

Κύριε διευθυντά
Επικροτώντας όσα επισημαίνει στο άρθρο του στην «Κ» της Κυριακής 31/10 ο εκλεκτός συνάδελφος Αγγελος Χανιώτης για την ελληνική εκπαίδευση, θα ήθελα να προσθέσω δύο ακόμη στοιχεία που θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη μου, να τη βελτιώσουν: 

1) κατάργηση των φροντιστηρίων, δηλαδή της παραπαιδείας (μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα!), που εθίζουν τους μαθητές στην παπαγαλία και όχι στην κριτική σκέψη και λύση των προβλημάτων, αλλά και στην οικονομική αφαίμαξη των γονιών και 

2) αυστηρή και υποχρεωτική αξιολόγηση των διδασκόντων όλων των βαθμίδων από μια κατά τόπους εποπτεύουσα αρχή (επιθεωρητή ή όπως αλλιώς θέλετε να την ονομάσετε). 

Και τα δύο αυτά καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω ισχυρών συμφερόντων που τα συντηρούν και πολιτικού κόστους. Αλλά η βελτίωση της εκπαίδευσης απαιτεί «αρετήν και τόλμην»! Υπάρχουν;