ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

H θέση της γυναίκας και ο χριστιανισμός

Κύριε διευθυντά 
Σε σχέση με το άρθρο του κ. Τάκη Θεοδωρόπουλου με θέμα «Μια χιτζάμπ για την Ευρώπη» και την ορθή, κατά τη γνώμη μου, παρατήρηση του επιστολογράφου κ. Ευαγγέλου Δάκα (13-11-2021) όσον αφορά τη συμβολή του χριστιανισμού στη διαμόρφωση της Ευρώπης, θα ήθελα να προσθέσω τα εξής:

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στον χριστιανισμό κυρίως οφείλεται η εξύψωση της θέσης της γυναίκας στον κόσμο, που δίδαξε απλά την ισότητα και την αγάπη. Σε όλους τους πολιτισμούς η θέση της γυναίκας ήταν φοβερά υποβαθμισμένη και είναι ακόμη, όπως στο Ισλάμ, στη διδασκαλία του Κομφούκιου, όπου η γυναίκα είναι res, δηλαδή πράγμα, κ.λπ.

Αλλά ακόμη και στην ελληνική αρχαιότητα και παρά το αξεπέραστο πνεύμα στις επιστήμες και τις τέχνες, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά στην ηθική και την κοινωνία. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ύπαρξη των δούλων, αλλά και στο γεγονός ότι στην ελληνική αρχαιότητα ο άνδρας είχε απόλυτη κυριαρχία τόσο στις γυναίκες όσο και στα παιδιά δυστυχώς – και δεν θέλω να πω περισσότερα γι’ αυτό.

Ο χριστιανισμός έβαλε μια τάξη στην κοινωνία, άλλαξε όλα τα δεδομένα και οι κοινωνίες βρήκαν την ισορροπία τους. Από το «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος» περάσαμε στο «ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσεις» και στο «αγαπάτε αλλήλους». Η Παναγία λατρεύεται και τιμάται περισσότερο και από τον Ιησού. Ακόμη και το Αγιον Ορος, στο οποίο για άλλους λόγους απαγορεύεται η είσοδος των γυναικών, αποκαλείται «Το περιβόλι της Παναγίας» και πάρα πολλές θαυματουργές εικόνες του είναι της Παναγίας.

Αυτά εν ολίγοις και για να μην ξεχνάμε και από πού αλλού προήλθε η πραγματική πρόοδος στον τομέα αυτόν.