ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το ΕΣΥ, οι ΜΕΘ και η μελέτη

Κύριε διευθυντά
Η  περιοδικώς εμφανιζόμενη έλλειψη κλινών ΜΕΘ σε σχέση με τη ζήτηση για μεταφορά διασωληνωμένων ασθενών σε αυτές αποτελεί ένα από τα πάγια προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ εδώ και δεκαετίες. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν γιατί η, συχνά προσωρινή, νοσηλεία διασωληνωμένων ασθενών εκτός ΜΕΘ επιστρατεύεται τώρα σαν στοιχείο πολιτικής αντιπαράθεσης, ενώ μερίδιο της ευθύνης για την κατάσταση αυτή έχουν σαφώς και οι προηγούμενες της σημερινής κυβερνήσεις. Πολλώ μάλλον που παρά τη σοβαρή προσπάθεια αύξησης των κλινών ΜΕΘ λόγω των εξάρσεων της πανδημίας έχει αυξηθεί αντίστοιχα και η ζήτηση. Εδώ χώρες με αναγνωρισμένα επαρκή αναλογία κλινών ΜΕΘ σε σχέση με τον πληθυσμό τους όπως η Γερμανία εμφανίζουν, περιοδικώς, ελλείψεις στο τομέα αυτόν. Οσο για τα ευρήματα της μελέτης Λύτρα – Τσιόδρα συμφωνώ απόλυτα με τους συγγραφείς ότι η ανάλυση των συμπερασμάτων της, πολύτιμων για την αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας αν και σε μεγάλο βαθμό με αναμενόμενα αποτελέσματα, απευθύνεται σε ειδικούς και δεν προσφέρεται για εκλαΐκευση.