ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ζητώ απάντηση για το «φακελάκι» 

Kύριε διευθυντά
Ηθελα να κάνω μια ερώτηση. Το «φακελάκι» στα νοσοκομεία βοηθάει στην ποιότητα νοσηλείας και φροντίδας; Εάν ναι, τότε πρέπει ίσως να καθιερωθεί με κάποιον τρόπο. Ευχαριστώ.