ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Enterprise Greece και «Διαύγεια»

Κύριε διευθυντά
Στο φύλλο της εφημερίδας σας της 19.12.2021 δημοσιεύθηκε άρθρο του κ. Πάσχου Μανδραβέλη υπό τον τίτλο «Τα (παρ’ ολίγον) μυστικά κονδύλια», το οποίο περιέχει ανακρίβειες και αναλήθειες, προς αποκατάσταση των οποίων σας γνωρίζω τα εξής:

Οπως διευκρινίζω σε επιστολή την οποία απέστειλα στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής μετά την κατάθεσή μου, ουδέν αίτημα εξαίρεσης από τη «Διαύγεια» υπεβλήθη προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Οπως προκύπτει από την επιστολή με Α.Π. 573/12.2.2020 που εστάλη από την Enterprise Greece προς το υπουργείο Εξωτερικών και όπως αναφέρεται και στην επ’ αυτής υπ’ αριθ. 103/2020 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., το αίτημα αφορούσε σε παροχή γνωμοδότησης προκειμένου να διευκρινιστεί εάν η Enterprise Greece εξακολουθούσε να υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3861/2010, δεδομένης της πρόσφατης (κατά τον χρόνο εκείνο) ψήφισης του ν. 4635/2019 που προέβλεπε μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία δεν ανήκει στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Το Ν.Σ.Κ. απάντησε θετικά και η Enterprise Greece συνέχισε όπως και πριν να τηρεί απαρέγκλιτα τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Υπό το δεδομένο ότι -κατά την αναφορά του άρθρου- η αίτηση αυτή συνδεόταν με τη φερόμενη προσπάθεια της εταιρείας να υπαχθεί σε καθεστώς αδιαφάνειας, σημειώνω ότι η Enterprise Greece καταχωρίζει τα στοιχεία για όλες τις συμβάσεις της που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες, έργα, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500 ευρώ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Συνεπώς, και μόνο εκ του λόγου αυτού, ουδέν ζήτημα αποφυγής της δημοσιότητας και διαφάνειας επί των συμβάσεων και αναθέσεων της εταιρείας μπορεί να υφίσταται. 
Οσον αφορά στον ισχυρισμό του κ. Μανδραβέλη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν υπάρχουν ούτε προϋπολογισμοί ούτε απολογισμοί δαπανών όπως ο νόμος ορίζει, σας γνωρίζω ότι η Enterprise Greece ως Aνώνυμη Εταιρεία που συντάσσει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, αναρτά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ και στην εταιρική ιστοσελίδα, όπου και βρίσκονται προσηκόντως δημοσιευμένες (www.enterprisegreece.gov.gr/o-organismos/profil-organismoy).

Συνεπώς, οι εκτιμήσεις του κ. Μανδραβέλη ότι η εταιρεία και εγώ δεν επιθυμούμε να μαθαίνει ο φορολογούμενος το πού ξοδεύονται τα χρήματά του, ότι μετέρχομαι «ζόρικα κόλπα ως σούπερ – ντούπερ μάνατζερ» και ότι «κάτι μυρίζει άσχημα στην Enterprise Greece», το οποίο μάλιστα παραπέμπει σε εξυπηρέτηση καριέρας πολιτικών, είναι αναληθείς και βαρύτατα προσβλητικές για τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας και εμού προσωπικά. Οι παραπάνω διευκρινίσεις μου παρατίθενται προκειμένου να αποκαταστήσετε το πλήγμα το οποίο υπέστην τόσο εγώ όσο και η Enterprise Greece από το επίμαχο άρθρο.

Απάντηση

Στα επίσημα πρακτικά της Επιτροπής της Βουλής (8.12.2021) καταγράφεται ο εξής διάλογος:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δεύτερο ερώτημα, κύριε Φιλιόπουλε. Ζητήσατε την εξαίρεση του Enterprise Greece από τη «Διαύγεια»;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς): Σωστά. 
Για την αντιγραφή, 
Πάσχος Μανδραβέλης