Πολεμόνδε

Κύριε διευθυντά
Μερικές φορές, κάποιες λέξεις συνδέονται τόσο ισχυρά με ιστορικά γεγονότα που στο άκουσμά τους ο νους αυτόματα κατευθύνεται σε αυτά που έχουν συμβεί. Το επίρρημα «οίκαδε», προς την πατρίδα, συνδέθηκε με τη μεγάλη εθνική καταστροφή πριν από εκατό χρόνια.

Ελπίζουμε στις μέρες μας να μην κάνει την εμφάνιση ένα άλλο επίρρημα, το φοβερό «πολεμόνδε».