ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ταλαιπωρίας μου συνέχεια από Cosmote

Κύριε διευθυντά 
Προ διμήνου η Cosmote ήλθε στο ιατρείο μου και τοποθέτησε οπτική ίνα αλλάζοντας και το router. Η εντολή ήταν το παλιό να το επιστρέψω, πράγμα που έκανα σε κατάστημα «Γερμανός».

Ο λογαριασμός Cosmote που ήλθε προ ημερών είχε σεβαστό ποσόν «λόγω μη παράδοσης εξοπλισμού»! Ιδια ταλαιπωρία είχα υποστεί και έγραψα την επιστολή «Αναξιόπιστος ΟΤΕ, οι εμπειρίες μου» στις 25/6/2020, όπου χρειάστηκαν μήνες να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να μου επιστρέψουν τα χρήματα που με τιμωρούσαν για τη «μη παράδοση».

Για τις ταλαιπωρίες που υφιστάμεθα από την εταιρεία, είχε δημοσιευθεί και άλλη επιστολή μου στις 16/6/2021 «Είναι ο ΟΤΕ και η Cosmote ανταγωνιστικοί;».

Ελπίζω να μην περάσουν πάλι μήνες για να μου επιστραφούν τα χρήματα. Τόσα στραβοπατήματα από τη σοβαρή εταιρεία δικαιολογούνται;