ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Η διατραπεζική ταλαιπωρία» μου

Κύριε διευθυντά 
Χρειάστηκε να ζητηθεί πάγια εντολή για την πληρωμή του ενοικίου μας – από Alpha και Εθνική (όπου έχουμε λογαριασμούς) προς Eurobank (όπου διατηρεί λογαριασμό ο ιδιοκτήτης). Η πρώτη αρνήθηκε αμέσως την ενδοτραπεζική συνεργασία, η δεύτερη δέχθηκε με όρους, 20 ευρώ για κάθε μηνιαία κατάθεση συν 60 ευρώ ετήσιο κόστος συναλλαγής. 

Στην επίσκεψή μου στη Eurobank πλέον με τα 900 ευρώ στο χέρι, πληροφορούμαι ότι δεν δέχονται πληρωμές κάτω των 1.000 ευρώ. Από εκεί πορεία στο ταχυδρομείο, στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης μου.

Η παράνοια, το απρόσωπο συμφέρον, η απουσία αλληλεγγύης των τραπεζών προς τους πελάτες τους (και τη μεταξύ τους συνεργασία οι τράπεζες την κοστολογούν ακριβά εις βάρος του πελάτη πάντα), μόνο οργή προκαλούν. 

Εντέλει, είναι οι τράπεζες εδώ για να εξυπηρετούν τον κόσμο, ή το αντίστροφο;