Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα μέλη του

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα μέλη του

Κύριε διευθυντά
Το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης, εκπεφρασμένο διά του επί των Εξωτερικών υπουργού Νίκου Δένδια, προκειμένου η Ελλάδα να εκλεγεί και καταστεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μας παρέχει την ευκαιρία να επισημάνουμε, λίαν ακροθιγώς, τα ακόλουθα.
Κατ’ αρχήν το Συμβούλιον Ασφαλείας (Σ.Α.) είναι το κατ’ εξοχήν αρμόδιο όργανο διά τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας. Προς τον σκοπό αυτό δύναται να χρησιμοποιήσει μέσα διά την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών όπως π.χ. τις διαπραγματεύσεις, την έρευνα, τη μεσολάβηση, τη συνδιαλλαγή, τη διαιτησία, τον δικαστικό διακανονισμό κ.λπ.

Σε περίπτωση απειλής της ειρήνης, διαταράξεως αυτής ή επιθετικών πράξεων, το Σ.Α. δύναται να αποφασίσει ποια μέτρα μη συνεπαγόμενα τη χρήση ενόπλου βίας δέον να χρησιμοποιηθούν. Τοιαύτα μέτρα δύνανται να περιλαμβάνουν διακοπή, πλήρη ή μερική των οικονομικών σχέσεων, των σιδηροδρομικών, θαλασσίων, εναερίων, ταχυδρομικών, ραδιοφωνικών και λοιπών μέσων συγκοινωνίας, τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων κ.λπ. Εάν τα ανωτέρω μέτρα αποδειχθούν μη τελεσφόρα, τότε, το Σ.Α. δύναται να αναλάβει από αέρος, θαλάσσης ή και ξηράς στρατιωτικά μέσα, αναγκαία διά την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας.

Ουδέν εκ των μέτρων αυτών θα παρεμποδίζει το φυσικό ή ατομικό δικαίωμα της νομίμου αμύνης, εις περίπτωση καθ’ ην μέλος-κράτος των Ηνωμένων Εθνών υποστεί ένοπλο επίθεση (άρθρο 51 ΚΧ/ ΟΗΕ) κ.λπ.

Τα μέλη του Σ.Α./ΟΗΕ αποτελούνται από δέκα μη μόνιμα μέλη, εκλεγόμενα ανά διετία και πέντε μόνιμα (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ην. Βασίλειο και Γαλλία). Οι αποφάσεις στο Σ.Α./ΟΗΕ λαμβάνονται με πλειοψηφία εννέα εκ των 15 ψήφων, κατ’ ελάχιστον όριο.

Αξιοσημείωτον τυγχάνει το γεγονός ότι αποφάσεις λαμβανόμενες με 14 ψήφους δεν είναι έγκυρες ούτε, συνεπώς, εκτελεστές, εάν ένα εκ των πέντε μονίμων μελών/ΟΗΕ ασκήσει το δικαίωμα της αρνησικυρίας, το γνωστόν ως βέτο (veto). Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Σ.Α./ΟΗΕ, ένεκα του οποίου δημιουργείται αδιέξοδος παρ’ αυτώ. 

Αποτελεί οδυνηράν ανάγκην η υπόμνηση ότι παρά τις θετικές διά την Κύπρο αποφάσεις τόσον της Γενικής Συνελεύσεως, όσον και του Σ.Α./ΟΗΕ, το κυπριακό πρόβλημα παραμένει άλυτο, καίτοι παρήλθαν 49 έτη, από την ένοπλο τουρκική εισβολή στο ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εν έτει 1974.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT