ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι δημοσκοπήσεις και το «double score»

Κύριε διευθυντά
Το αποτέλεσµα των εκλογών µε την επικράτηση του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας µε ποσοστό διπλάσιο έναντι του ΣΥΡΙΖΑ (double score), είναι κάτι το οποίο καµία εταιρεία δηµοσκοπήσεων δεν δηµοσίευσε καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. ∆υστυχώς για τις εταιρείες αυτές η βλάβη που έχουν υποστεί είναι ανεπανόρθωτη, διότι από όπου κι αν το πιάσεις… καίγεσαι. ∆εν µπορούσαν να εντοπίσουν το εύρος της διαφοράς; Τότε οι µεθοδολογίες που ακολουθούν είναι απλά εσφαλµένες και εποµένως αναξιόπιστες.

Γνώριζαν τη διαφορά, όπως διατείνονται ορισµένοι δηµοσκόποι φυσικά κατόπιν εορτής, αλλά επέλεξαν να αυτολογοκριθούν και να δηµοσιοποιήσουν µία πολύ πιο µετριοπαθή εκτίµηση φοβούµενοι τις απειλές του ΣΥΡΙΖΑ και τον ντόρο που θα δηµιουργούνταν; Ακόµα χειρότερα! Αυτό είναι αντιδεοντολογικό και συνιστά µία γνήσια µορφή παραπληροφόρησης, αποπροσανατολισµού της κοινής γνώµης και αντιεπιστηµονισµού. ∆εν χωρά καµία αµφιβολία ότι ένας από τους µεγάλους χαµένους της βραδιάς των εκλογών είναι η τιµή και η αξιοπιστία των εταιρειών δηµοσκοπήσεων.