Οι δημοσκοπήσεις και οι διαψεύσεις

Οι δημοσκοπήσεις και οι διαψεύσεις

Κύριε διευθυντά

Η απουσία οποιουδήποτε ελέγχου κατά τη συλλογή και την αξιοποίηση των ευρηµάτων των δηµοσκοπήσεων και κατά την εξαγωγή και δηµοσίευση των συµπερασµάτων τους και οι πολλές περιπτώσεις διαψεύσεως των ευρηµάτων τους, µε χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις των τουρκικών εκλογών της 14-5-2023 και των ελληνικών της 21-5-2023, ενισχύουν την άποψη ότι οι «δηµοσκοπήσεις» είναι ένα µέσο επηρεασµού και κατευθύνσεως της κοινής γνώµης προς όφελος ορισµένων συµφερόντων. Στην περίπτωση µάλιστα των ελληνικών εκλογών έχουµε την οµολογία των δηµοσκόπων ότι ενώ είχαν διαπιστώσει ότι η διαφορά µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας ∆ηµοκρατίας είναι περί το 20%, αποκάλυψαν ότι δηµοσίευσαν ανακριβή στοιχεία περί διαφοράς 6%-7% εν γνώσει τους για να ευνοήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή τους απείλησαν στελέχη του κόµµατος αυτού και, συνεπώς, ότι τα στοιχεία που εδηµοσίευσαν ήσαν προϊόντα απειλών.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι δημοσκοπήσεις εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα και ότι σε αυτό οφείλεται η διάψευση των συμπερασμάτων τους που δημοσιεύουν.

Ευάγγελος Ανδριανός

Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Καστόρειον Λακωνίας