Για την αξιολόγηση των πανεπιστημιακών

Για την αξιολόγηση των πανεπιστημιακών

Κύριε διευθυντά

Ως τακτικός αναγνώστης των άρθρων σας στην «Κ», σας παροτρύνω να διερωτηθείτε γιατί κανένα πανεπιστήµιο και κανένας αρµόδιος υπουργός Παιδείας δεν υιοθετούν ένα, κατ’ εξοχήν αντικειµενικό, κριτήριο αξιολόγησης των πανεπιστηµιακών καθηγητών, τον δείκτη Hirsh (h-Index), όπως έχουν, τώρα και πολλά χρόνια, υιοθετήσει πανεπιστήµια στις ΗΠΑ, στο Ισραήλ και αλλού. Προκειµένου δηλαδή να κριθεί κάποιος στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητού, να µην µπορεί να θέσει υποψηφιότητα αν δεν πληροί τον ελάχιστο h-index, π.χ. 10, κ.ο.κ. για τις υψηλότερες βαθµίδες.