Αισθητική ρύπανση

Αισθητική ρύπανση

Κύριε διευθυντά

Η Αθήνα κυριολεκτικά, αλλά όχι ολοκληρωτικά, άλλαξε όψη από τότε που αφαιρέθηκαν οι παράνομες γιγάντιες διαφημίσεις από τα κτίριά της και από τις εισόδους της. Λέω όχι ολοκληρωτικά, γιατί ακόμα, σε πολλά σημεία, αφαιρέθηκαν μεν οι διαφημίσεις (ορισμένες δυστυχώς παραμένουν ακόμη), παρέμειναν όμως τα γιγάντια μεταλλικά ικριώματα. Με αποτέλεσμα μια παράνομη αλλά και σημαντική αισθητική ρύπανση της πόλης. Ποιος έχει την ευθύνη να τις αποξηλώσει;

Με τη βελτίωση του τουρισμού και με τη στόχευση που επιχειρείται της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού, αυτή η σκόπιμη ή όχι αθλιότητα πρέπει να εξαφανιστεί.

Το τι θα πει καθαρή και όμορφη πόλη χωρίς ίχνος διαφημίσεων και άθλιων ικριωμάτων, το δείχνει στο Διαδίκτυο ένα βίντεο μιας ισπανικής πόλης, γνωστού τουριστικού προορισμού. Παράδειγμα για μίμηση.

Στους δύσκολους καιρούς που περνούμε, ας ρίξουμε μια ματιά και σε κάποιες ουσιώδεις «λεπτομέρειες» της τουριστικής προσφοράς μας.

Δρ Θανασης Φροντιστης – Οικονομολόγος – λογοτέχνης

Οι Ελληνες ναυτικοί

Κύριε διευθυντά

Η θλιβερή ιστορία μονότονα επαναλαμβάνεται, ακόμα πιο θλιβερή. Προσήλθαν φέτος προς εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 3.272 φερέλπιδες νέοι υποψήφιοι, αλλά μόνο 1.193 έγιναν δεκτοί. Ωστε σε 2.079 νέους η πολιτεία αρνήθηκε την ελευθερία να σταδιοδρομήσουν στη μέγιστη βιομηχανία μας, ή και σε ξένες ναυτιλίες, δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη Ευρωπαίων αξιωματικών διεθνώς. Η δε ελπίδα που οι εν λόγω νέοι φερέλπιδες φέρουν στη ναυτιλία μας είναι, ανταγωνιστικότητα και ισχυρότερος δεσμός αυτής με την πατρίδα. Αυτά, φυσικά, συνιστούν παραμέτρους ναυτιλιακής πολιτικής που οφείλει να ασκεί το κράτος και όχι οι συντεχνίες. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ άριστα γνωρίζουν εντούτοις ότι οι Ελληνες αξιωματικοί πάσχουν από ένα σύνδρομο· εννοούν να φέρουν με ασφάλεια το πλοίο στον προορισμό του και να παραδώσουν άψογο το φορτίο, δεν φείδονται μόχθου, τους κοσμεί θάρρος και επαγγελματικότητα, «δένονται» με το πλοίο και τέλος, αποτελούν την κοιτίδα δημιουργίας ανωτέρων στελεχών και επιχειρηματιών της Ναυτιλίας. Παρ’ όλ’ αυτά η δύναμη των αξιωματικών μας, χάρις στην κρατική αβελτηρία, φθίνει ραγδαία, περί τους 12.000 σήμερα αυτοί αριθμούν, ενώ υπερδιπλάσιος αριθμός αλλοδαπών αξιωματικών υπηρετεί στα πλοία μας. Τους τελευταίους, να σημειωθεί ότι «κοσμεί» ένα πλεονέκτημα, αμείβονται με απολαβές διεθνών standards (ILO – ITF), ήτοι περίπου 50% κάτω των εγχωρίων συμβατικών απολαβών… Ωστε δεν πρόκειται περί κρατικής αφυΐας αλλά μάλλον περί «μεγαλοφυούς» σχεδίου. Παράγουμε λίγους αξιωματικούς ώστε, αφενός μεν αντιμετωπίζουμε ριζικά(!) την ανεργία, αφετέρου συμφέρει… Αλλά ας προσφύγουμε στη γλώσσα των αριθμών:

Τα έξι (6) έτη 2009 έως και 2014 εισήχθησαν στο πρώτο έτος των ΑΕΝ 7.092 νέοι, ήτοι ετήσιος μέσος όρος 1.182· είναι δε τοις πάσι γνωστόν ότι η διαρροή κατά την περίοδο φοίτησης, συν αυτήν των αποφοίτων που ουδόλως, ή για βραχύ χρόνο (κάτω των 2 ετών) ακολουθούν τη ναυτική σταδιοδρομία ανέρχεται στο περίπου 70%. Ωστε, από τους 1.182 κατά τ’ ανωτέρω νεήλυδες μόνο περί τους 355 θα ακολουθήσουν σταθερά τη ναυτική σταδιοδρομία.

Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΕΝ και στις ΑΕΝ απασχολούνται 254 ένστολοι πλέον 177 πολιτικοί υπάλληλοι/καθηγητές, σύνολο 431. Σύμφωνα με στοιχεία από το Διαδίκτυο και τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας των ΑΕΝ πλέον αυτό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, πλέον ΚΕΣΕΝ ανέρχεται σε 25.700.000 ευρώ, ήτοι κόστος κατά κεφαλήν 72.394 ευρώ… Προφανές είναι όθεν ότι σοβαρό κίνητρο έχουν οι κυβερνώσες συντεχνίες που με πείσμα στηρίζουν το παρόν σύστημα, αφού η ναυτική εκπαίδευση είναι τρίτου βαθμού και παρέχεται δωρεάν. Πέραν δε τούτου εξασφαλίζει ανεπάρκεια στελεχών(!) Η εικόνα του ΝΑΤ είναι εξίσου αποκαρδιωτική· 20.000 ναυτικοί εισφέρουν, ενώ 77.000 συνταξιοδοτούνται, η πρώτη κατηγορία φθίνει η δεύτερη «εμπλουτίζεται». Ουδέν περί  των ανωτέρω ακούγεται στις τακτικές πομπώδεις συνάξεις που οργανώνουν ναυτιλιακά ιδρύματα, ενώσεις, ινστιτούτα κ.ο.κ. περί ναυτιλίας, ναυτικής εκπαίδευσης και άλλα ηχηρά παρόμοια.

Ουδείς ομοίως λόγος γίνεται περί αυτού που οι σοβαρές ανά τον κόσμο ναυτιλιακές δυνάμεις αποκαλούν και εφαρμόζουν, The Maritime Cluster Concept, δεν γνωρίζω δε πώς θα μπορούσα να το αποδώσω στη γλώσσα μας, πράγμα άλλωστε που εις ουδέν θα ωφελούσε. Παρέλκει, τέλος, να αναφέρω τον όλεθρο που έφερε στη χώρα του το συντεχνιακό καθεστώς (φασισμός) του Μπενίτο Μουσολίνι· το μόνο, άλλωστε, βέβαιο είναι ότι, στην εκπληκτική πλην ιδιόρρυθμη πατρίδα μας, το μόνο που η Ιστορία μας διδάσκει είναι ότι ουδέν διδάσκει.

Σ. Ρανης – Ακτή Μιαούλη, Πειραιάς

Το πρόβλημα με το Filioque

Κύριε διευθυντά

Προ καιρού είχε καταχωρισθεί στην έγκριτη εφημερίδα «Κ» (30-4-2014) μία παρέμβασή μας στο πρόβλημα του Filioque (και εκ του Yιού), το οποίο προστέθηκε στο λατινικό κείμενο του Συμβόλου της Πίστεως. Με τη σημερινή επιστολή μου θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα νέα στοιχεία, τα οποία βοηθούν στην ορθή κατανόηση και λύση του εν λόγω προβλήματος. Το πρόβλημα αυτό δυστυχώς προέκυψε και από την εσφαλμένη εκτίμηση του περιεχομένου του στίχου Ιω. 15,26, όπου παρατίθεται το ρήμα εκπορεύεται στα Ελληνικά ή το ρήμα procedit (procedere) στη λατινική μετάφραση.

Εξαρχής πρέπει να σημειώσουμε ότι τα ρήματα αυτά, όταν συνοδεύονται με την πρόθεση εκ ή ex, τότε σημαίνουν ειδικώς το πηγάζειν. Oταν συνοδεύονται με την πρόθεση από ή a, τότε σημαίνουν γενικότερα το προέρχεσθαι-εξέρχεσθαι. Και τούτο, γιατί η εκ και η αντίστοιχη λατινική ex σημαίνουν την άμεση καταγωγή και προέλευση, η δε από και a (ab) δηλώνει την έμμεση καταγωγή και προέλευση. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι δεν χρησιμοποίησαν στο Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω»-«Credo») την πρόθεση παρά του Ιω. 15,26 (που και αυτή μαζί με το εκπορεύεται σημαίνει το πηγάζει), γιατί δεν υπάρχει στα λατινικά αντίστοιχη πρόθεση. Eτσι, αφού η πρόθεση εκ σημαίνει το ίδιο με την παρά και η ex είναι αντίστοιχη και σημαίνει το ίδιο με την εκ, ήταν η πιο κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί στο Σύμβολο της Πίστεως. Με αυτή αποδίδεται και στο ελληνικό και στο λατινικό Σύμβολο της Πίστεως πιστώς, ό,τι ακριβώς μάς παραδίδει το Ιω. 15,26β. Eτσι ταυτοχρόνως επιτυγχάνεται και η συμφωνία των Χριστιανών, των ελληνοφώνων και των λατινοφώνων. Αντιθέτως η πρόθεση από (a-ab) δεν ήταν κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί ούτε στο Ιω.15,26, ούτε στο Σύμβολο της Πίστεως, γιατί, όπως είπαμε πιο πάνω, τότε το εκπορεύεται-procedit θα εσήμαινε γενικότερα το προέρχεται, το πέμπεται, πράγμα το οποίο μπορεί να εννοηθεί και περί του Υιού (Ιω. 15,26α). Eτσι δεν θα αποδιδόταν πιστώς και ακριβώς το Ιω. 15,26β περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος μόνο από τον Πατέρα.

Ωστόσο, δυστυχώς αυτό συνέβη στη Δύση με τη μετάφραση και αντικατάσταση της προθέσεως παρά στην Καινή Διαθήκη (στο Ιω. 15,26) με την πρόθεση a (= από). Eτσι κατ’ αρχάς συνυπονοείτο από τους Ρωμαιοκαθολικούς μόνο νοερώς ότι το Aγιο Πνεύμα εκπορεύεται-προέρχεται και από τον Υιό, χωρίς να ομολογείται. Αργότερα όμως προστέθηκε και λεκτικώς το Filioque (και «εκ του Υιού») και στο λατινικό Σύμβολο της Πίστεως, όπου παραλλήλως έμεινε και το ex. Ωστόσο, με την πρόθεση ex το procedere, όπως είδαμε, παίρνει την έννοια του πηγάζειν και συνεπώς και ίσως αθελήτως ομολογείται ότι εκπορεύεται-πηγάζει το Aγιο Πνεύμα και από τον Υιό. Αυτό προφανώς αντιβαίνει και προς την Καινή Διαθήκη (Ιω. 15,26) και επιπλέον δημιουργεί αντίφαση μεταξύ του νεοτέρου λατινικού Συμβόλου με το αρχικό Σύμβολο. Eτσι φθάσαμε και στη διαφορά μεταξύ του ελληνικού και λατινικού κειμένου, καθώς και του περιεχομένου του Συμβόλου της Πίστεως. Και τέλος φθάσαμε στη διαφωνία και αντιπαράθεση μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών. «Ενός κακού γινομένου μύρια έπονται» λέει ο λαός, αλλά και με την κατανόηση ενός προβλήματος προοδευτικώς ακολουθεί η λύση του.

Σημείωση: Εκτενή ανάλυση και κατοχύρωση των ανωτέρω μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ανεύρει στο επίσημο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, «Εκκλησία», έτος 91ο, τεύχ. 8ο (Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2014), σελ. 561 εξ., ή Ανάτυπο.

Παν. Ι. Μπουμης – Ομότ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

Από τον ΟΤΕ

Κύριε διευθυντά

Με αφορμή το άρθρο του κ. Ντόκα, με τίτλο «Το Χ.Α. κινδυνεύει με νέα μεγάλη απώλεια» στην «Κ» της Κυριακής της 29ης Νοεμβρίου 2014 (ένθετο «Οικονομικά», σελ. 5), θα θέλαμε να επισημάνουμε: Η φράση «Ισχυρές πιθανότητες συγκεντρώνει η αποχώρηση της μετοχής του ΟΤΕ από το Ελληνικό Χρηματιστήριο το 2015» με την οποία ξεκινάει το άρθρο του συντάκτη σας και ο συσχετισμός της με δηλώσεις στελεχών της εταιρείας είναι παραπλανητικά.

Το Γραφείο Τύπου της εταιρείας και εγώ, είμαστε στη διάθεση της «Κ» για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τον ΟΤΕ.

Ντεπη Τζιμεα – Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ

Τα κενά στα σχολεία

Κύριε διευθυντά

Ουπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι τα κενά στα σχολεία ανέρχονται στο 1% του εκπαιδευτικού προσωπικού. Βρισκόμαστε στις αρχές Νοεμβρίου και στο Γυμνάσιο – Λύκειο Κύθνου έχουν τοποθετηθεί μόνον εννέα (9) καθηγητές, ενώ απαιτούνται δεκαεφτά (17), δηλαδή η υποστελέχωση ανέρχεται περίπου στο 50%, με τα μισά σχεδόν μαθήματα να μη διδάσκονται.

Οι δε μαθητές της Γ΄ Λυκείου αδικούνται κατάφωρα, καθώς λόγω μη διδασκαλίας του μαθήματος των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας αδυνατούν να διαγωνισθούν πανελληνίως στο μάθημα αυτό και να εισαχθούν στις αντίστοιχες σχολές (ΑΣΟΕΕ, οικονομικά τμήματα κ.λπ.). Αν όχι με ευμενέστερα, τουλάχιστον με τα ίδια κριτήρια θα έπρεπε η Πολιτεία να μεταχειρίζεται τους πολίτες που επιλέγουν να διαβιούν στην περιφέρεια, ιδίως τη νησιωτική, παρά τις εγγενείς αντιξοότητες. 

Αιας Ρετσινας – Δικηγόρος – Κύθνος