ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κύριε διευθυντά
Είναι πλέον βέβαιο ότι από τον πολιτικό χάρτη της χώρας δεν υπάρχει χώρος για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Επιτακτική, αδήριτη είναι η ανάγκη, οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 να αναδείξουν μια γνήσια και ισχυρή κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Το αλάθητο πολιτικό ένστικτο του ελληνικού λαού, πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα θα στείλει από τις κάλπες. Η χώρα περνά κρίση εθνική. Ολα τα προβλήματα της χώρας, εσωτερικά και εξωτερικά, οφείλονται στην κρίση. Ανεργία, παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη, ασφαλιστικό, ό,τι δηλαδή αποτελεί τους ακρογωνιαίους λίθους μιας σύγχρονης ευνομούμενης πολιτείας, βρίσκεται στα χειρότερα επίπεδα παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Ο υπεύθυνος και αποτελεσματικός διαχωρισμός αυτών των προβλημάτων εκφεύγει της ικανότητας μιας κυβέρνησης «ιδεολογικής ομοιογένειας» και χρειάζεται κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Τον κορμό αυτής της κυβέρνησης φυσικά θα τον αποτελέσουν τα κόμματα εκείνα τα οποία όχι μόνο ανήκουν στο «δημοκρατικό τόξο», αλλά εκείνα που πιστεύουν και έχουν αποδείξει έμπρακτα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Δημοκρατία, αλλά και με κοινωνικό και οικονομικό περιεχόμενο, και ευρωπαϊκός προσανατολισμός είναι τα ιδεολογικά και πολιτικά πλαίσια μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Πέρα απ’ αυτή υπάρχουν πολιτικές… θύελλες.

Γιωργος Κ. Σταραντζης – Δικηγόρος