ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Γράμματα Αναγνωστών

Ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία

Κύριε διευθυντά
Στο φύλλο της 26ης-27ης Μαρτίου, σελ. 15, σε άρθρο για την Παιδεία, αναφέρεται ότι «επιχειρείται να αφαιρεθούν από τα ιδιωτικά σχολεία τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους», στα οποία περιλαμβάνεται η ενισχυτική διδασκαλία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η τελευταία δεν αποτελεί προνόμιο των ιδιωτικών σχολείων.

Πραγματοποιείται και στα δημόσια, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής μέριμνας των δήμων, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Eνωση. Η απαγόρευση της ενισχυτικής διδασκαλίας στα ιδιωτικά σχολεία θα καθιστούσε, επομένως, «συγκριτικώς πλεονεκτικά» τα δημόσια. Τα τελευταία μπορεί να υποφέρουν από την απουσία υποδομής, λόγω της κρίσης ή λόγω της αδιαφορίας, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας συμπάσχει.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, μόνο ανάλογα πράγματα μπορούν να συγκρίνονται μεταξύ τους. Επίσης δίνεται υπερβολική έμφαση σε διοικητικά θέματα, που καμιά σχέση δεν έχουν με τη διδασκαλία.

Τέλος, αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες οργανώνει τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας, και όχι μόνον στα σχολεία, έστω και σε απλούστερες συνθήκες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αλλά αυτό δεν είναι η ειδοποιός διαφορά που θα καθορίσει  την  εξέλιξη των μαθητών  στην  ανώτερη / ανώτατη εκπαίδευση, που είναι και το ζητούμενο.

Λαυρια Πρωτοπαπαδακη
Εκάλη