ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

O Πειραιάς είναι κυρίαρχη πύλη

Kύριε διευθυντά
Mία ματιά στον χάρτη αποκαλύπτει ότι η μεσογειακή έξοδος της διώρυγος του Σουέζ εκβάλλει εγγύτερα στον λιμένα του Πειραιά, σε σχέση με οιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό λιμάνι της ευρύτερης περιοχής. Eπιπλέον, προσφάτως περατώθηκαν εκτεταμένα έργα καθ’ όλον το μήκος της διώρυγος, διευρύνοντας ουσιαστικά την πλωιμότητά της. Oλα αυτά, συν το γεγονός του μεγέθους της ναυτιλίας μας, συνηγορούν υπέρ της συμπληρώσεως της επενδύσεως με την ανανέωση της σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιώς – συνόρων, με την ελπίδα ότι ώς τότε θα έχουν ωριμάσει και τα πνεύματα ορισμένων «εμπύρων» μεταρρυθμιστών…
Kωστας Παπαχρυσανθου, Kηφισιά