ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Ενα τάλαρο διά τον Στόλον»

Κύριε διευθυντά
Στο περιοδικό Ναυτική Ελλάς του Ιουνίου δημοσιεύθηκε το γράμμα που είχε στείλει το 1900 ο φτωχός Κωνσταντίνος Κόκκινος Σακουλές στον τότε υπουργό Ναυτικών. Επειδή το ολιγόλογο κείμενό του δείχνει τον απαράμιλλο πατριωτισμό που είχαν τότε οι Eλληνες, θα ήθελα να το μνημονεύσω, καθώς και να υποστηρίξω την πρόταση του υποναυάρχου (ε.α.) Ι. Οικονομόπουλου, ο οποίος προτείνει με μέριμνα του ΥΕΘΑ και του υπουργείου Παιδείας να αναρτηθεί στις Μονάδες, Υπηρεσίες, Σχολεία και Πανεπιστήμια για να δείξει τη φλόγα που είχε στην καρδιά του για την πατρίδα τότε ο απλός Eλληνας. Το κείμενο του γράμματος είναι: «Σου στέλνω ένα τάλαρο διά τον Εθνικόν Στόλον. Είναι μαζεμένο πεντάρα-πεντάρα, από εκείνους που με λυπούνται διά την κατάστασίν μου. Δεν έχω άλλα να δώσω. Ας δώσουν εκείνοι που έχουν περισσότερα… Κωνσταντίνος Κόκκινος Σακουλές». Αυτό το γράμμα πρέπει να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα σε μας τους Νεοέλληνες και ειδικά σε αυτούς που μας κυβερνούν, οι οποίοι, αν και ισχυρίζονται ότι κόπτονται για τις αξίες της πατρίδος μας, οι πράξεις τους δείχνουν το αντίθετο. Δείχνουν ότι έχουν βαλθεί, ειδικά οι υπεύθυνοι για την παιδεία, μέσα στο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης, να οδηγήσουν τα παιδιά μας σε επικίνδυνες ατραπούς, μακριά από τα ιδανικά που θα πρέπει να έχουν για την πατρίδα τους, για τη θρησκεία τους, για τις παραδόσεις του έθνους μας, ξεχνώντας ότι τα ιδανικά είναι σαν τα άστρα. Δεν είναι χειροπιαστά, αλλά ακολουθώντας τα βοηθούν τους νέους, όπως ο πολικός αστέρας τους ναυτιλλομένους, να εκπληρώσουν τον προορισμό τους στη ζωή.

Παναγιωτης Καραμανωλης – Αντιναύαρχος (ε.α.)