ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κάρτα και για τον μαϊντανό

Κύριε διευθυντά
Από όλες τις κυβερνήσεις γίνονται προσπάθειες για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ανάλογα με τον βαθμό της βούλησής τους. Πρόσφατα είχαμε τη λήψη μέτρων από τον ΣΥΡΙΖΑ με επιβολή ποινών για τη μη έκδοση αποδείξεων. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να μην είναι γνωστό σε όλες τις κυβερνήσεις ότι η οποιαδήποτε λήψη μέτρων ελάχιστη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής επιτυγχάνει. Ακόμη και αν εκδίδονταν αποδείξεις απ’ όλους (απίθανο βέβαια), πώς θα αντιμετωπισθεί το πάσης φύσεως διακινούμενο «μαύρο χρήμα» (λαθραία καύσιμα, τσιγάρα, φακελάκια στις επιστημονικές και μη τάξεις, παραπαιδεία, συνεργεία, υδραυλικοί, κ.λπ.). Τείνει να γίνει κανόνας το «με απόδειξη τόσο, χωρίς απόδειξη τόσο». Επειδή, κατά την άποψή μου, είναι αδύνατη η αληθινή σχέση μεταξύ των Ελλήνων σε ό,τι αφορά το χρήμα, θα πρότεινα η ανωτέρω σχέση να ρυθμίζεται όχι από ανθρώπους αλλά από τα μαθηματικά και την τεχνολογία. Λύση ριζική είναι η πλήρης κατάργηση των συναλλαγών με χρήματα και η αντικατάστασή τους από κάρτα. Ακόμη και η αγορά του μαϊντανού να γίνεται με κάρτα. Ολες οι τυχόν δυσκολίες, όπως η χρήση της από ηλικιωμένους κ.λπ., μπορεί να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστούν, πάντα μέσω της κάρτας. Οι τράπεζες θα πρέπει −και για τη βελτίωση των σχέσεών τους με τους πολίτες– να βοηθούν στη χρήση της κάρτας με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους. Η οποιαδήποτε δαπάνη προς τις τράπεζες θα πρέπει να καταβάλλεται από το κράτος (άλλωστε, θα έχει μεγάλο κέρδος από την πάταξη της φοροδιαφυγής). Αν, βέβαια, δεν είναι δυνατή η καθιέρωση της κάρτας, ο άλλος τρόπος –αυτός κι αν δεν απαιτεί τη μεγίστη πολιτική βούληση– είναι η χρήση των μαθηματικών της Γ΄ τάξης του Δημοτικού. Δηλαδή να εξετάζεται για τον κάθε πολίτη αν αυτά που κατέχει δικαιολογούνται από τις φορολογικές δηλώσεις.

Θανος Θανασης – Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ