ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το Σύνταγμα για την ιδιοκτησία

Κύριε διευθυντά

Αφαίρεση ιδιοκτησίας χωρίς αποζημίωση, που απαγορεύεται κατά το άρθρο 17 του Συντάγματος, υπάρχει και όταν απογορεύεται στον ιδιοκτήτη να τη χρησιμοποιήσει κατά τον προορισμό της. Οτι η εκμετάλλευση του ακινήτου είναι αναπόσπαστο περιεχόμενο της ιδιοκτησίας είναι αυτονόητο και επιβεβαιώνεται ειδικότερα και από την παράγραφο 7 του άρθρου 17, κατά την οποία επιτρέπεται διάνοιξη σηράγγων σε επιβαλλόμενο βάθος χωρίς αποζημίωση «υπό τον όρο ότι δεν παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του υπερκείμενου ακινήτου». Η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου όχι μόνο παραβλάπτεται, αλλά και απαγορεύεται απολύτως και όταν το αγρόκτημα χαρακτηρίζεται ως δάσος επειδή μέσα έχουν φυτρώσει μερικά αγριόδεντρα. Και στην περίπτωση αυτή υπάρχει η απαγορευόμενη από το Σύνταγμα απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση.

Είναι πασίγνωστο ότι επειδή ερήμωσαν τα χωριά από νέους, πολλά χωράφια έμειναν ακαλλιέργητα επί χρόνια με συνέπεια να φυτρώσουν σε αυτά κάθε είδους αγριόδεντρα. Τώρα με την οικονομική κρίση, πολλοί νέοι θέλουν να γυρίσουν στην ύπαιθρο και να ζητήσουν πόρους ζωής στα πατρικά αγροκτήματα. Εκεί τους απαγορεύεται η καλλιέργεια με τη δικαιολογία ότι το χωράφι είναι δάσος και τότε ο νέος, αντί να προσπαθήσει να ζήσει με το σιτάρι που θα σπείρει και με τις ελιές που θα περιποιηθεί, θα πρέπει να περιμένει να ζήσει με βελανίδια ή κουκουνάρια.

Οταν η μεταβολή του πραγματικού δάσους για να γίνει αγροτική εκμετάλλευση του ακινήτου επιτρέπεται στην περίπτωση που «προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση», κατά το άρθρο 24 παρ. 1 εδάφιο 5 του Συντάγματος, πολύ περισσότερο επιβάλλεται να αποκατασταθεί η αγροτική εκμετάλλευση που υπήρχε πριν από τον χαρακτηρισμό του ακινήτου ως δάσους.

Κάθε διάταξη που απαγορεύει την αγροτική καλλιέργεια που γινόταν πριν από τον χαρακτηρισμό του ακινήτου ως δάσους, είναι ευθέως αντίθετη προς τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Συντάγματος.

Ευαγγελος Ανδριανος
Επίτιμος αρεοπαγίτης