ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Μακεδοσλαβία, μια πρόταση από παλιά»

amp-laquo-makedoslavia-mia-protasi-apo-palia-amp-raquo

Κύριε διευθυντά
Η ελληνική κυβέρνησις είναι προφανώς αποφασισμένη, όπως άλλωστε το διακηρύττει, να λύσει το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων εντός του αρξαμένου εξαμήνου, κάμνει δε απροκαλύπτως λόγο για σύνθετη ονομασία. Κατόπιν αυτού δεν υπάρχει πλέον αποχρών λόγος απορρίψεως της σύνθετης ονομασίας Μακεδοσλαβία (Macédoslavie στα γαλλικά και Macedoslavia στα αγγλικά), την οποία είχα προτείνει ήδη από το 1992. Η ονομασία αυτή συνιστά κατ’ εξοχήν συμβιβαστική λύση διότι ικανοποιεί τόσον τα Σκόπια, αφού περιέχει τη λέξη Μακεδονία, όσον και την ελληνική πλευρά, αφού διαφοροποιεί σαφώς τη γείτονα από την αρχαία Μακεδονία. Παρουσιάζει δε επί πλέον και δύο ακόμη πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ότι εύκολα σχηματίζονται όλα τα παράγωγα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα ξένα, και το άλλο ότι δεν μπορεί να χωρισθεί, χάριν συντομίας, σε ένα από τα δύο συνθετικά της, όπως τείνουν συχνά να κάμνουν οι ξένοι με τις σύνθετες λέξεις και ονομασίες.

Εμμανουηλ Γκικας, Πρέσβυς ε.τ.