ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΣτΕ: Η παραίτηση και το απόρρητο

ΣτΕ: Η παραίτηση και το απόρρητο

Κύριε διευθυντά
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας κ. Ν. Σακελλαρίου, στην πρόσφατη ανακοίνωση περί της παραιτήσεώς του, δηλώνει ότι στην απόφασή του αυτή κατέληξε «μετά την πρόσφατη παραβίαση του απορρήτου της διασκέψεως του Δικαστηρίου σχετικά με το νέο ασφαλιστικό σύστημα».

Σύμφωνα με το άρθρο 251 του Ποινικού Κώδικα, η παραβίαση του δικαστικού απορρήτου τιμωρείται με φυλάκιση δύο ετών, είναι δηλαδή ποινικό αδίκημα. Θα πρέπει, συνεπώς, ο αρμόδιος εισαγγελέας να ασκήσει ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα αυτό, το οποίο διώκεται αυτεπαγγέλτως. Αλλά και ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν πρέπει να περιορισθεί στη διαπίστωση ότι «η παραβίαση της μυστικότητας των διασκέψεων υποβαθμίζει κατάφωρα τον θεσμό της Δικαιοσύνης και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα στους πολίτες», αλλά και να παραγγείλει στον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την αξιόποινη αυτή πράξη, όπως έχει το δικαίωμα κατά το άρθρο 30 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο δημοσιογράφος που δημοσίευσε τη σχετική είδηση πρέπει να κληθεί από το Δικαστήριο να κατονομάσει τον πληροφοριοδότη του. Αν δεν το πράξει μπορεί να διωχθεί για ψευδορκία, σύμφωνα με το άρθρο 224 παρ. 2 Ποινικού Κώδικα, κατά το οποίο τιμωρείται με την ποινή της ψευδορκίας και όποιος «αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια». Και τούτο, γιατί ο δημοσιογράφος για τις πληροφορίες του δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των προσώπων (κληρικών, συνηγόρων τεχνικών συμβούλων, συμβολαιογράφων, γιατρών, φαρμακοποιών και βοηθών τους και δημοσίων υπαλλήλων για ορισμένες περιπτώσεις) που, κατά το άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έχουν το επαγγελματικό απόρρητο και συνεπώς ορκίζεται, κατά τα άρθρα 218 και 219 της ίδιας Δικονομίας, να πει όλη την αλήθεια χωρίς «να αποκρύψει τίποτα».

Ευαγγελος Ανδριανος, Επίτιμος αρεοπαγίτης Καστόρειον Λακωνίας