Ο Λίνκολν, ο Πρώσος και η αξιοκρατία

Ο Λίνκολν, ο Πρώσος και η αξιοκρατία

Κύριε διευθυντά

Το μάθημα παραδίδει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν (1809-15.4.1865), ο νικητής του αιματηρού αμερικανικού εμφυλίου πολέμου (1861-1865), μεταξύ Βορείων και Νοτίων. Το αλίευσα ξεφυλλίζοντας, στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, την αθηναϊκή εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ, της 4.11.1865, κατά την οποίαν:

– Ιδού εις λόγος του Προέδρου Λίγκολν, περί ου πολλοί εκ του κοινού ασχολούνται. Εις αντισυνταγματάρχης Πρώσσος, καταδιωκόμενος υπό των ανηλεών δανειστών του, είχεν αναχωρήσει από της πατρίδος του και κατέφυγεν εις τας Ηνωμένας Πολιτείας, εκεί δ’ επέτυχεν ίνα εισαχθή παρά τω Προέδρω Λίγκολν· και επειδή ήτο νουνεχής, ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών υπεσχέθη εις αυτόν να τον κατατάξη κατά τον βαθμόν του εις σύνταγμα τι του Ιππικού.

Ο αξιωματικός κατεθέλχθη, και, όπως περισσότερον συστήση εαυτόν, διεβεβαίου ότι ανήκεν εις μίαν των αρχαιοτέρων ευγενών οικογενειών της Πρωσσίας. «Ω! έσο ήσυχος», είπεν ο κ. Λίγκολν, «τούτο μήτε θα σας ωφελήση, μήτε θα σας βλάψη παρ’ ημίν».

– Στην Ελλάδα, 153 χρόνια μετά, αντί να κυριαρχεί η αξιοκρατία, κρατύνεται η πελατειακή αντίληψη…

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή