ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Γεωεπιστήμες, ΙΓΜΕ και το υπουργείο

Γεωεπιστήμες, ΙΓΜΕ και το υπουργείο

Κύριε διευθυντά
Δημοσιεύθηκε (9/10/18) στην έγκριτη εφημερίδα σας άρθρο του κ. Γ. Λιάλιου σχετικά με το σχέδιο νόμου που έχει ήδη αναρτήσει το ΥΠΕΝ στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και αφορά την κατάργηση του ΙΓΜΕ και την ίδρυση της «Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών».

Δυστυχώς σε αυτό το άρθρο αναπαράγεται η άποψη του ΥΠΕΝ μονομερώς, χωρίς να παρουσιάζεται η άποψη των εργαζομένων (υπάρχει μόνο σύντομη αναφορά για την αντίθεσή τους στην τελευταία παράγραφό του).

Ως πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων στο ΙΓΜΕ και εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΙΓΜΕ, θα ήθελα να τονίσω ότι δυστυχώς ο υπουργός ΠΕΝ με αυτό το σχέδιο νόμου, αντί να ανοίγει νέο κεφάλαιο στη γεωολογική έρευνα της χώρας, καταργεί το ινστιτούτο που την έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, το ΙΓΜΕ, και στη θέση του συστήνει μια «Αρχή» που δεν έχει καμιά σχέση με κρατικό φορέα έρευνας υποδομής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των γεωεπιστημών, όπως το ΙΓΜΕ. Ιδρύεται μια τυπική υπηρεσία Δημοσίου με σαφή ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο και παντελή απουσία οποιασδήποτε ρύθμισης που να εξασφαλίζει τον ερευνητικό χαρακτήρα του σε ό,τι αφορά το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Το ν/σ διογκώνει η γραφειοκρατική δομή και επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με πλήθος διορισμένων διευθυντικών στελεχών και συμβούλων, ενώ ελαχιστοποιεί τις οργανικές θέσεις σε 220, όταν οι συντηρητικότερες εκτιμήσεις για το αναγκαίο προσωπικό, από τις πιο πρόσφατες επιχειρησιακές μελέτες, ήταν 520 άτομα. Δεν εξασφαλίζει τη διατήρηση κανενός από τα δικαιώματα που έχουν μέχρι σήμερα κατοχυρώσει οι εργαζόμενοι μέσω των ΣΣΕ και του ΚΚΠ του ΙΓΜΕ. Σημειώνεται ακόμη ότι η αυτοπροσδιοριζόμενη ως «κυβέρνηση της Αριστεράς» καταργεί την παρουσία στο Δ.Σ. της «Αρχής» του εκλεγμένου εκπροσώπου των εργαζομένων. Τέλος, με τη διαδικασία της εκκαθάρισης που θέτει το ΙΓΜΕ, εξανεμίζεται ουσιαστικά το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικήσουν ακόμα και δικαστικά οποιεσδήποτε άρσεις αδικιών και παρανομιών, δικαιωμάτων και απαιτήσεων που προκύπτουν μέχρι τη λύση του ΙΓΜΕ.

Ομόφωνα οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ έχουν αποφασίσει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούν την κατάργηση του ΙΓΜΕ και τις αλλαγές που μοναδικό στόχο έχουν τα δημοκρατικά και εργασιακά δικαιώματά τους.

Δρ Γιώργης Βουγιουκλάκης, Ηφαιστειολόγος ερευνητής του ΙΓΜΕ, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΙΓΜΕ