ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Σχολή Γονέων

Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Σχολή Γονέων

Κύριε  διευθυντά
Στην Κατερίνη λειτουργεί από το έτος 1989 η γνωστή πλέον στο Πανελλήνιο  «Σχολή Γονέων – Ανοικτό Πανεπιστήμιο», της οποίας εμπνευστής και ιδρυτής είναι ο υποφαινόμενος, ύστερα από μακρά συνεργασία που είχα με την  ιδρύτρια της Σχολής Γονέων Αθηνών, καθηγήτρια Μαρία Χουρδάκη. Στη Σχολή, που λειτουργεί στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου μας κάθε Δευτέρα από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο κάθε έτους, έχουν προσκληθεί και έχουν διδάξει επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους μέχρι σήμερα 635 διακεκριμένοι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, συγγραφείς και καλλιτέχνες, παρέχοντας αφιλοκερδώς εκλαϊκευμένες χρήσιμες γνώσεις στο τακτικό ακροατήριο των 400 κατά μέσον όρο ατόμων. Πρόκειται για μια αξιόλογη επιμορφωτική εργασία που παρέχεται δωρεάν από ένα επαρχιακό μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Το Σαββατοκύριακο 30-31 Μαρτίου διοργανώθηκε επί τη συμπληρώσει 30ετούς αδιάλειπτης λειτουργίας μια επιστημονική διημερίδα με θέμα: «Εφηβεία και σύγχρονη κοινωνία». Το θέμα εισηγήθηκαν έξι καταξιωμένοι ειδικοί επιστήμονες, που ανέδειξαν ο καθένας από τη σκοπιά του τα προβλήματα της κρίσιμης αυτής ηλικίας και τους ενδεδειγμένους  τρόπους αντιμετώπισής τους. Ως πρωτεργάτης της «Σχολής» θέλω να εκφράσω, μέσω της ειδικής στήλης των αναγνωστών της εφημερίδας σας, την ευγνωμοσύνη  και τις ευχαριστίες μου σε όλους τους εκλεκτούς «δασκάλους»  που  τίμησαν επί τόσα χρόνια με την ανιδιοτελή παρουσία τους τη Σχολή  και συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην  πολύπλευρη επιμόρφωση του κοινού της πόλης μας.

Δημήτριος Δημηνας, Δικηγόρος Κατερίνης