ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Αττικόν» – «Απόλλων»: προφάσεις εν αμαρτίαις

«Αττικόν» – «Απόλλων»: προφάσεις εν αμαρτίαις

Κύριε διευθυντά
Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα (και για πολλοστή φορά) στην «Κ» άρθρα συνεργατών σας για τη συνεχιζόμενη «τύχη» του κτιρίου όπου κάποτε στεγάζονταν οι κινηματογράφοι «Αττικόν» και «Απόλλων» της οδού Σταδίου. Σημειώνω ότι η ίδια «τύχη» περιβάλλει, στην ίδια οδό, το Μέγαρο Αθηνογένους και το εμβληματικό κτίριο στη γωνία Σταδίου και Αμερικής.

Θεωρώ ότι είναι καιρός να τεθεί τέρμα στη διελκυστίνδα που έχει δημιουργηθεί γύρω από όλα αυτά τα κτίρια, όπως και στις προφάσεις εν αμαρτίαις που την ακολουθούν. Με άλλα λόγια, είναι καιρός να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία. Ηδη από το 1983, με τον οικιστικό  νόμο 1337, έχει διατυπωθεί η σχετική πρόβλεψη: σε περίπτωση που ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων αδυνατούν ή αδιαφορούν ή αρνούνται να τα συντηρήσουν ή και να τα αναστηλώσουν, το κράτος (εν προκειμένω τα συναρμόδια υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος) ή ο αρμόδιος φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει την ευχέρεια να παρέμβει και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εργασίες. Η ευχέρεια αυτή καθίσταται υποχρέωση από το άρθρο 24 του Συντάγματος. 

Και για το διά ταύτα: έχουν τη βούληση τα αρμόδια υπουργεία και ο Δήμος Αθηναίων να χρησιμοποιήσουν την ισχύουσα νομοθεσία επί των αθλιοτήτων της οδού Σταδίου; Διότι είναι πλέον ανώφελοι οι επί εννέα χρόνια κλαυθμυρισμοί.

Βασιλης Κ. Δωροβινης, Δικηγόρος Περιβάλλοντος – πολιτικός επιστήμονας