ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Συντομογράφος μεστός, στοχαστικός

syntomografos-amp-nbsp-mestos-stochastikos-2337850

Κύριε διευθυντά
Και με την πρόσφατη επιστολή του «Η επέτειος του ’21 και περί σχολίων» στην «Κ» της 7.9.2019 ο κ. Γεράσιμος Μιχαήλ Δώσσας επιβεβαιώνει ότι είναι ο πλέον στοχαστικός, νηφάλιος και, προπάντων, ελληνικότερος επιστολογράφος σας.

Μολονότι φαίνεται να του είναι προσφιλής η σύντομη γραφή, θα ευχόμουν η «Κ» να του ζητούσε πότε πότε εκτενέστερο κάπως γραπτό.

Ν. Δ. Τριανταφυλλοπουλος