ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το έγγραφο Μελά και η Φρειδερίκη

Το έγγραφο Μελά και η Φρειδερίκη

Κύριε διευθυντά
Επ’ ευκαιρία της δημοσίευσης στο φύλλο της «Καθημερινής» της 28ης Δεκεμβρίου αποσπάσματος ημερολογίου της βασιλίσσης Φρειδερίκης, σχετικού με την υπόθεση Αμπατιέλου, θα ήθελα να προσθέσω τα εξής: Πρέσβης στο Λονδίνο ήταν τότε ο πατέρας μου, Μιχαήλ Κ. Μελάς. Είχε πληροφορηθεί ότι η κυρία Αμπατιέλου και οι συν αυτή επρόκειτο να δημιουργήσουν επεισόδιο κατά την επίσκεψη της Φρειδερίκης στο Λονδίνο επ’ ευκαιρία του γάμου της Αλεξάνδρας του Κεντ. Ως εκ τούτου, είχε στείλει έγγραφο και στα ανάκτορα και στο υπουργείο Εξωτερικών, προειδοποιώντας τους ότι θα έπρεπε πάντα να φρουρείται η βασίλισσα όταν εξέρχεται του ξενοδοχείου. Εκ των υστέρων, έμαθε ότι η Φρειδερίκη δεν είχε ιδέα γι’ αυτήν την πληροφορία. Τα μεν ανάκτορα ανέφεραν ότι δεν της είπαν τίποτα για να μην τη στενοχωρήσουν (!), το δε υπουργείο είχε βάλει το γράμμα στο αρχείο χωρίς να το κοινοποιήσει πουθενά. Σημειωτέον ότι από τη στενοχώριά του ο πατέρας μου έπαθε ελαφρά καρδιακή προσβολή.

Μαρια Χωραφα, Αθήνα