ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ενας περίπατος πράσινης απογοήτευσης στην Αθήνα

enas-peripatos-prasinis-amp-nbsp-apogoiteysis-stin-athina-2360910

Κύριε διευθυντά
Επισκέφθηκα και περιηγήθηκα προσφάτως τον Εθνικό Κήπο και τον κήπο του Ζαππείου και λυπήθηκα βαθύτατα για την κατάντια στην οποία οι κήποι αυτοί έχουν περιέλθει.  Αναρωτήθηκα τι έργο κάνουν οι τόσοι υπάλληλοι που εργάζονται σ’ αυτούς τους κήπους και ποιος είναι ο ρόλος των διευθυντών τους.

Οι δρόμοι είναι σε απαράδεκτη κατάσταση, οι αύλακες ροής του ύδατος είναι γεμάτοι με φύλλα κ.λπ. και η γενική εικόνα είναι απογοητευτική. Μια απλή επίσκεψη μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου στους κήπους πόλεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ως λ.χ. Ιταλίας, Αυστρίας, Γερμανίας ή Γαλλίας, αλλά και γειτονικών βαλκανικών χωρών, βεβαιώνει του λόγου το αληθές. Ο νέος δήμαρχος της πόλεώς μας πρέπει προφανώς να λάβει άμεσα μέτρα.

Θεωρώ, όμως, ότι η δημοτική αρχή πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά επίσης και με τους άλλους κήπους, πάρκα ή άλση της πόλεως, τα οποία επίσης ευρίσκονται σε ίδια ή και χειρότερη (αν μπορεί να γίνει χειρότερη) κατάσταση.

Αναφέρομαι όχι μόνο στα δημοτικά πάρκα και άλση, αλλά και αυτά που ανήκουν σε άλλους φορείς, ως υποθέτω ότι είναι λ.χ. ο κήπος του Ωδείου Αθηνών. Και αυτός αποτελεί μια από τις ντροπές της πόλεώς μας.

Ευελπιστώ ότι ο λόγος αυτής της επιστολής δεν θα ηχήσει εις ώτα μη ακουόντων.

Θεοδωρος Β. Σιουφας, Δικηγόρος