ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Συμπεριφορά τράπεζας προς πελάτη της

grammata-anagnwstwn--4

Κύριε διευθυντά
Στις 24.10.2017, ένας πελάτης της τράπεζας Eurobank ζήτησε να εκδοθεί «Πάγια Εντολή Πληρωμής» για την εξόφληση οφειλής του προς την ΑΑΔΕ σε 24 μηνιαίες δόσεις των 489,52 ευρώ, σύμφωνα με έγγραφο της ΑΑΔΕ που της παρέδωσε.

Στις 25.10.2019, ο πελάτης διαπίστωσε πως η τράπεζα είχε πληρώσει στην ΑΑΔΕ μια 25η δόση, δηλαδή μια επιπλέον δόση πέραν των 24 που είχαν ήδη πληρωθεί, και με τις οποίες είχε εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής του.

Το λάθος αυτό της τράπεζας έγινε διότι:

– Το έντυπο «Πάγια Εντολή Πληρωμής Ρυθμισμένων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» είχε σχεδιαστεί απρόσεκτα από την αρμόδια υπηρεσία της: Δεν περιλάμβανε πεδίο για την αναγραφή της περιοδικότητας των πληρωμών και του αριθμού δόσεων ούτε σημείωση ότι το πεδίο «Ημερομηνία Λήξης Εντολής» δεν χρειάζεται να συμπληρώνεται όταν η πάγια εντολή αφορά ορισμένο αριθμό επαναλαμβανόμενων πληρωμών.

– Η συμπλήρωση του εντύπου αυτού έγινε απρόσεκτα από το αρμόδιο κατάστημά της, με αγνόηση του εγγράφου της ΑΑΔΕ που όριζε τον αριθμό δόσεων (24) και που δεν περιλάμβανε, προφανώς ως περιττή, καμία ημερομηνία λήξης των πληρωμών.

Ο πελάτης, με δύο επιστολές του, ζήτησε από την τράπεζα την επιστροφή του ποσού των 489,52 ευρώ της 25ης δόσης, καθώς η πληρωμή αυτή έγινε από την τράπεζα με αγνόηση του εγγράφου της ΑΑΔΕ που της είχε παραδώσει για τη σύμφωνα με αυτό έκδοση της πάγιας εντολής.

Η τράπεζα αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του πελάτη, με αιτιολογία ότι «το ποσό των 489,52 ευρώ έχει ήδη αποδοθεί στη ΔΟΥ» και «δεν βρίσκεται στη δικαιοδοσία της τράπεζας»!

Η τράπεζα με τη συμπεριφορά της αυτή, παραβαίνει τους εξής τρεις, από τους δικούς της, «γενικούς όρους τραπεζικών συναλλαγών»:

α) «Η τράπεζα, κατά τη διεξαγωγή των τραπεζικών εργασιών, υποχρεούται να ενεργεί με την προσήκουσα επιμέλεια». (Η «προσήκουσα επιμέλεια» επέβαλε την επιμελή σχεδίαση του εντύπου εντολής πληρωμής και την προσεκτική συμπλήρωσή του και ακόμα, τη χορήγηση στον πελάτη του πίνακα με τις ημερομηνίες πληρωμής και τα πληρωτέα ποσά κάθε δόσης, όπως κάνουν άλλες τράπεζες.)

β) «Οι συναλλακτικές σχέσεις του πελάτη με την τράπεζα στηρίζονται στην καλή πίστη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη…». (Πιστεύοντας αυτόν τον όρο-διαβεβαίωση της τράπεζας, οι πελάτες της, πέραν άλλων, υπογράφουν χωρίς προηγούμενη μελέτη τα έντυπα που συμπληρώνονται από τους υπαλλήλους της.)

γ) «Η τράπεζα, κατά τη διεξαγωγή των τραπεζικών εργασιών, υποχρεούται να ενεργεί όπως επιβάλλουν τα τραπεζικά συναλλακτικά ήθη». («Τα τραπεζικά συναλλακτικά ήθη» επέβαλαν την άμεση επιστροφή στον πελάτη από την τράπεζά του, αχρεωστήτως με υπαιτιότητά της, πληρωθέντος ποσού των 489,52 ευρώ, με διασφάλισή της, αν τη θεωρούσε αναγκαία, της ανάκτησης του ποσού αυτού, στην περίπτωση που αυτό αποδιδόταν κάποτε από την ΑΑΔΕ στον πελάτη, διασφάλιση που ο πελάτης ασφαλώς θα δεχόταν να παράσχει.)

Μια τέτοια συμπεριφορά της τράπεζας μπορεί να γίνει αποδεκτή;

Ραφαηλ Μεν. Μαϊοπουλος, Πρώην γενικός διευθυντής Οικονομικού ΔΕΗ