ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η… προχωρημένη πρόταση Τρούμπουλ

Η… προχωρημένη πρόταση Τρούμπουλ

Κύριε διευθυντά
Ξεφυλλίζοντας, στη φιλόξενη Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, την αθηναϊκή εφημερίδα «Αιών» του 19ου αιώνα, βρήκα την παρακάτω πρόταση νόμου, που υπέβαλε στη Γερουσία των ΗΠΑ ο κ. Τρούμπουλ εξ Ιλινόις, για τον περιορισμό θεσιθηρών στον δημόσιο τομέα, η οποία, ως φαίνεται, έχει διαχρονική επικαιρότητα. Η πρόταση ήταν σαφής και αιτιολογημένη και για την Ελλάδα τουλάχιστον, ακόμα ή μάλλον ιδίως και σήμερα απολύτως αναγκαία. Την παραθέτω: «Αιών», 12-01-1870: «Εκ του “Γαλλοαμερικάνικου Αγγελιοφόρου” της Νέας Υόρκης, ερανιζόμεθα τα επόμενα… “Ο κ. Trumbull εξ Ιλλινοά υπέβαλεν εις την Γερουσίαν νομοσχέδιον, περί απαλλαγής των μελών του Κογκρέσου εκ των ενοχλήσεων των θεσιθηρών. Κατά το νομοσχέδιον τούτο, παν μέλος του Κογκρέσου, απαιτούμενον από του Προέδρου ή τινος των Υπουργών, θέσιν υπέρ προσώπου οιουδήποτε, καθίσταται ένοχον πλημμελήματος, καταδικαζόμενον εις πρόστιμον χιλίων δολλαρίων (6.000 δραχ.) τουλάχιστον.

Επιτρέπεται δ΄απλώς εις τον Γερουσιαστήν ή εις τον βουλευτήν να συστήση εγγράφως πρόσωπόν τι, περί ου ο Πρόεδρος ή τις των υπουργών ήθελε ζητήση πληροφορίας (…)» Και συνεχίζει η εφημερίδα της Νέας Υόρκης:

«Σπουδαίος ο κ. Trumbull σκοπεί να θεραπεύση καταχρήσεις διά του νομοσχεδίου του. Αι καταχρήσεις αύται υφίστανται κατά το μάλλον ή ήττον πανταχού των Συνταγματικών κρατών, τόσω δ΄εισίν ερριζωμέναι, ώστε οιονεί αδύνατος φαίνεται η απαλλαγή απ΄ αυτών (…)».

Λέτε ν΄αξιώσουν την ψήφιση παρόμοιου νόμου οι δανειστές της χώρας;

Αντώνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος