ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το πρώτο πλοίο από το Σουέζ; Μα, ελληνικό

Το πρώτο πλοίο από το Σουέζ; Μα, ελληνικό

Κύριε διευθυντά
Μια σύντομη αναφορά της «Κ» της 28.4.2018 στη Διώρυγα του Σουέζ, μου δίνει αφορμή να αναφερθώ στην «ελληνική της διάσταση».

Ορθώς εγράφη ότι «λίγα κατασκευαστικά έργα έχουν αλλάξει τον ρου της Ιστορίας, όσο η διάνοιξη της Διώρυγας του Σουέζ». Μήκους 168 χλμ. ενώνει τη Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα. Η κατασκευή της από τον περιώνυμο Γάλλο μηχανικό Φερδινάνδο Λεσέψ διήρκεσε από το 1854 μέχρι το 1869. Η συμμετοχή των Ελλήνων στην κατασκευή της υπήρξε παραπάνω από σημαντική. Απασχολήθηκαν πάνω από 10.000 Ελληνες εργάτες, τεχνίτες, προμηθευτές, επιχειρηματίες κ.λπ., τους οποίους ιδιαιτέρως εκτιμούσε ο Φερδ. Λεσέψ. Ακόμα και το πρώτο πλοίο που διέσχισε την τότε κατασκευαζόμενη διώρυγα ήταν ελληνικό. Ετσι η αθηναϊκή εφημερίδα «Αλήθεια» γράφει υπερηφάνως στο φύλλο αυτής της 29.1.1866: «Μετ’ αμέτρου χαράς αναγγέλλομεν ότι το πρώτον πλοίον όπερ διεπέρασε τον Ισθμόν του Σουέζ από Μεσογείου προς Ερυθράν Θάλασσαν, ήτο Κρανιδιωτικόν, έχον φορτίον ελαίου» […]

Στο φύλλο της 1.2.1866, η αυτή εφημερίδα «Αλήθεια» κατονομάζει και τον καπετάνιο του πλοίου. Ετσι: «Περί τα τέλη του παρελθόντος Δεκεμβρίου τρεχαντήριον εκ Κρανιδίου κυβερνώμενον υπό του πλοιάρχουν Νόννη, με φορτίον ελαίου, διέπλευσεν… και αφίχθη εις το Σουέζ της Ερυθράς Θαλάσσης, όπου επώλησεν επωφελώς το εαυτού εμπόριον».

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος