ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι πρωτοπόροι αδελφοί Ρωμαΐδη

Οι πρωτοπόροι αδελφοί Ρωμαΐδη

Κύριε διευθυντά
Στην «Κ» της 10-8-2018 ο κ. Νίκος Βατόπουλος αναφέρεται (και) στους πρωτοπόρους φωτογράφους αδελφούς Ρωμαΐδη. Ούτοι κατήγοντο από την Κόνιτσα της Ηπείρου και ήσαν ο Κωνσταντίνος, ο Δημήτριος και ο Αριστοτέλης.
Από την αθηναϊκή εφημερίδα ΩΡΑ της 28.4.1881 πληροφορούμεθα τον θάνατο του Βασιλείου Ρωμαΐδη «πατρός των παρ’ ημίν αδελφών Ρωμαϊδών φωτογράφων».

Επίσης, στο ετήσιο ημερολόγιο του Κ. Φ. Σκόκου του έτους 1897 καταχωρίζεται μια νεκρολογία του Κ. Ρωμαΐδη κατά την οποίαν:

«Ο αοίδιμος Κωνσταντίνος Ρωμαΐδης γεννηθείς εν Κονίτση της Ηπείρου και διακούσας τα εγκύκλια μαθήματα εν τη γεραρά Ζωσιμαία Σχολή, απήλθεν εις την Ευρώπην νεώτατος, όπου εις διάφορα καλλιτεχνικά κέντρα επεδόθη εις την εκμάθησιν καλλιτεχνικών επιστημών. […] Τα πρότυπα όσον και τέλεια υπό πάσαν έποψιν φωτογραφικά και φωτοτυπικά εργοστάσιά των, μοναδικά όντως, εις τρόπον ώστε και των ξένων να ελκύουν τον θαυμασμόν… Ου μόνον ως καλλιτέχνης διέπρεψεν ο Κων/νος Ρωμαΐδης αλλά και ως βιομήχανος και αρχιτέκτων […]».

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος