ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το Αιγαίο, οι γείτονες, η ΑΟΖ και οι χάρτες

Το Αιγαίο, οι γείτονες, η ΑΟΖ και οι χάρτες

Κύριε διευθυντά
Στην εξαίρετη σειρά «Ελληνοτουρκικές σχέσεις» και συγκεκριμένα στην πρόσφατη ειδική έκδοση 2018 «Ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο κ.λπ.» των κ. Αγγελου Συρίγου – Θάνου Ντόκου, σε ενδεχόμενη νέα επανέκδοση θα πρέπει:
1ον: Σε όλους τους χάρτες να σημειώνεται ευκρινώς η θέση και η ονομασία του νησιωτικού συγκροτήματος της μεγίστης (Καστελλόριζο κ.λπ.). 2ον: Να προστεθούν δύο (2) επιπλέον χάρτες όπου να φαίνεται  η ΑΟΖ Ελλάδος – Τουρκίας – Κύπρου κ.λπ. με ή χωρίς το Καστελλόριζο και να σημειώνονται επί αυτών των χαρτών ευκρινώς η θέση και η ονομασία του μεγίστης σημασίας αυτού νησιωτικού συμπλέγματος για την ΑΟΖ της Ελλάδος στο Αιγαίο – Ανατολική Μεσόγειο.

Αθανασιος Κολιας