ΣΚΙΤΣΑ

Σκίτσο του Ηλία Μακρή (15.08.20)

222222222